Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Ağustos 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Araç grup tanımına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle, yanlış teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmez. Poliçe, hak sahibi için doğru teminata göre geçerli olur.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini korur.

0 faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km araba fiyatları,

Poliçelerin sonlandırılmasına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 13 TL’den az olamaz. Bu primin 10 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin eki, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/7/2007 26582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/2/2008 26779
2- 4/5/2008 26866
3- 19/6/2009 27263
4- 9/12/2009 27427
5- 15/9/2011 28055
6- 25/12/2012 28508
7- 19/6/2013 28682
8- 27/11/2013 28834

Yönetmeliğin Ekleri

Etiketler: , , , , , , ,

2014 Yılına İlişkin (MTV) Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksitinin Son Ödeme Tarihi 31 Temmuz 2014 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığından;

Bilindiği üzere, 2014 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Perşembe günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Mükelleflerimiz, 2014 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini;

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan İnternet Vergi Dairesi/Motorlu Taşıtlar bölümüne, anlaşmalı bankaların kredi kartı (GİB Sanal Pos) ile haftanın her günü 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak,

2014 MOTORLU TAŞİTLAR VERGİSİ MTV 1.ve  2.taksitleri hesaplaması 

• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

• İnternet bankacılığı kullanıcısı olmaksızın; Denizbank A.Ş., Finansbank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş’nin internet siteleri üzerinden de söz konusu bankaların kredi kartlarıyla,

• Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilirler.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

28-29-30 Temmuz 2014 tarihlerinin Ramazan Bayramı olduğu dikkate alındığında ödeme süresinin son günlerinde oluşabilecek muhtemel yoğunluktan etkilenmemek için yukarıda yer alan seçenekleri kullanarak ödemelerini son günlere bırakmadan gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

Mükelleflerimiz, Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin her türlü ayrıntılı bilgi için hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında Vergi İletişim Merkezimizi (VİMER – 444 0 189) arayabilir veya www.gib.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilirler.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Temmuz 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti olmayan;

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli sıfır km en ucuz ticari araç fiyatları,

a) 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha

alırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında bulunan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift makineyi haiz ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”

sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

Gemi boyu Toplam çekme gücü (asgari) Açıklama
55-125 metre arası En az 30 ton 1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
126-200 metre arası En az 45 ton 1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
201-300 metre arası En az 60 ton 1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
301 metre üzeri En az 90 ton 1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

0 faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km araba fiyatları,

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddenin B bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğazı geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.

1) 40º 53´ 05″ K – 029º 10´ 48″ D

2) 40º 52´ 39″ K – 029º 09´ 39″ D

3) 40º 51´ 00″ K – 029º 10´ 18″ D

4) 40º 51´ 24″ K – 029º 12´ 00″ D

5) 40º 52´ 31″ K – 029º 13´ 18″ D”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/10/2012 28453
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 27/2/2013 28572
2- 28/4/2013 28631
3- 6/8/2013 28730
4- 22/10/2013 28799
Etiketler: , , , , , ,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Temmuz 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29071
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Araç tescil belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton pompalama aracı ve benzeri adlar altında yer alan iş makinası işlevi gören araçlar ile cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak yer alan araçlarla kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan taşımalar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (çç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “9” ibaresi “10”, “15” ibaresi “17”; (2) numaralı alt bendinde yer alan “15” ibaresi “17”; aynı fıkranın (dd) bendinde yer alan “8” ibaresi “9” olarak değiştirilmiştir.

ıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “%75” ibaresi “%90” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin on yedinci fıkrasında yer alan “lastik tekerlekli vinç” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Yetki belgesi sahipleri; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki haller dışında, yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar.”

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli sıfır km en ucuz ticari araç fiyatları,

“(5) Yetki belgesi sahipleri; 65 inci maddenin birinci fıkrasının (e)  bendi kapsamına giren yabancı plakalı römork ve yarı römorkların çekilmesinde yetki belgelerine kayıtlı taşıtları kullanabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerinde otobüs olarak kayıtlı oldukları halde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda otobüs ve otomobil tanımlarında yapılan değişiklik sonucu cinsi otobüs iken otomobil olarak değişmiş olan taşıtlar hariç; tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Türkiye’ye demiryolu veya denizyoluyla gelen dolu veya boş yabancı plakalı römork veya yarı römorkların yurt içine veya üçüncü ülkelere veya tersi yönde çekilmelerini veya taşınmalarını,”

0 faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km araba fiyatları,

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(b)” ibaresi “(b) ve (e)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/6/2009 27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/8/2009 27326
2- 25/12/2009 27443
3- 31/12/2010 27802
4- 10/8/2011 28027
5- 31/12/2011 28159
6- 23/10/2012 28450
7- 4/1/2013 28518
8- 23/5/2013 28655

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 sıfır km Yeni Volkswagen Polo’ya 2.300 TL’ye varan indirimlerle sahip olun!

2014 model Yeni Volkswagen Poloaraba fiyatları ve kampanyaları, sifir km en ucuz spor araba fiyatları, wolksvagen 0km araba fiyatları ve kampanyaları

Volkswagen polo 2014 otomobil kampanyaları

2014model 0km Volkswagen polo araba fiyatları listesi ve kampanyaları

Hayalinizdeki Yeni Polo’ya şimdi sahip olma zamanı…

Bayrama kadar geçerli olan kampanyamızla 2.300 TL’ye varan indirimlerle bir Yeni Polo sahibi olma şansını kaçırmayın. Üstelik, Volkswagen Finans’tan %0,92’ye varan faiz oranları da sizleri bekliyor.Sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

dizel benzinli 2014 model Volkswagen Yeni Polo araba fiyat listesi
Volkswagen Polo 1.0 75 PS Trendline 39.500 TL
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT 90 PS Comfortline 45.700 TL
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT 90 PS DSG Comfortline 50.900 TL
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75 PS Trendline 52.900 TL
Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 90 PS Comfortline 55.700 TL
Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 90 PS DSG Comfortline 60.900 TL
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75 PS BlueMotion 55.000 TL
Volkswagen Polo 1.4 TSI ACT BMT 150 PS DSG BlueGT 61.000 TL

sıfır km yeni toyota corolla araba fiyatları ve kampanyaları 2014 model,

satılıkVolkswagen 0 km arabalar ve ikinciel otomobil fiyatları, sıfır veya 2.el araç kredileri,sahıbınden satlik vosvogen polo ikinci el,wolsvagen otomatik vitesli arabalar,yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli sıfır km en ucuz ticari araç fiyatları,,kredili 2.el volswagen otomobiller ve modelleri,2.el woswogen benzinli arabalar,wolksvagen dizel araçlar,vosvagen spor otomobiller,indirimli voswagen otomobiller,vw araçlar,güncel yeni polo volkswagen araba fiyatları listesi ve kampanyaları, yeni volswogen polo teknik özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili volkswagen satıcılarından alabilirsiniz.kaynak:volkswagen 23/07/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği

19 Temmuz 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29065
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli sıfır km en ucuz ticari araç fiyatları,

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teminat tutarları

MADDE 3  (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğramasıdurumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, yolcu dışındaki üçüncü şahıslara verilen zararlar için de uygulanır.

Sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

Asgari Teminatlar (¹)(²)
  1. Maddi Teminat
  2. Ölüm, Sakatlık ve TedaviGiderleri  Teminatı
Bagaj Başına Araç Başına Kaza Başına (³) Kişi Başına Kaza Başına
a) Yolcu sayısı 13’ten az olan deniz araçları 1.125 SDR 6.350 SDR Yolcu/Araç KapasitesiX

1.125/6.350 SDR

125.000 SDR Yolcu KapasitesiX

125.000 SDR

b) Yolcu sayısı 13 veya daha fazla olan deniz araçları 2.250 SDR 12.700 SDR Yolcu/Araç KapasitesiX

2.250/12.700 SDR

250.000 SDR Yolcu KapasitesiX

250.000 SDR

(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

 

Maddi teminat limiti ve muafiyet

MADDE 4  (1) Maddi teminatın azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınır ve poliçeye, aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen limitleri geçmemek üzere muafiyet konulabilir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife Ve Talimat

Primlerin belirlenmesi

MADDE 5  (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su araçları sorumlulukbranşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Geçerli sigorta sözleşmeleri

MADDE 6  (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçelerin yanı sıra, Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde bulunan yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından bu Tebliğdeki limitlere uygun düzenlenmiş olan poliçeler de geçerli kabul edilir.

0 faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km araba fiyatları,

Yürürlük

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

0 km 2014 model Mercedes sprinter-vito yüzde 0,84 sabit faiz oranıyla,vito 791 TL taksitle,Sprinter 6,000 TL’ye varan indirimlerle

 sıfır km Mercedes-benz sprinter-vito 2014 model hafif ticari araç Fiyat Listesi,sıfır km en ucuz hafif ticari araç fiyatları ve fiyat listesi,mersedes-benz sifir km araba fiyatları ve fiyat listesi, okul öğrenci servis otobusu sıfır km fiyat listesi,işci taşima servis münübüsü 0 km fiyat listesi ve kampanyaları,mercedes sprinter panelvan çift teker,

2014 model mercedes sıfır km araba fiyatları listesi ve kampanyaları

Mercedes vito mesedes sprinter hafif ticari araç fiyatları

2014 model hafif ticari araç fiyatları mercedes sprinter-vito

Mercedes vito mersedes sprinter kredili taksitli kampanyalı  hafif ticari araç fiyatları

kredili taksitli kampanyalı 2014 hafif ticari araç fiyatları Mersedes vito mersedes sprinter

Avantajlar Yaz Yaz Bitmez!

Temmuz ayında Sprinter ve Vito’ya özel olarak müthiş bir bir kampanya sunuyoruz. Mercedes Benz-Kasko’yu tercih ettiğiniz takdirde tüm vadelerde geçerli olan % 0,84 sabit faiz oranından yararlanabilirsiniz.

 

Sprinter ve Vito’larda geçerli olan kampanyamızla kurumsalda 769 TL’den başlayan aylık ödemelerle hayalinizin aracına sahip olabilirsiniz. Kampanya çerçevesinde Vito alımı yapmak isterseniz bireyselde 791 TL’den başlayan aylık ödemelerle bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Geliştirilen güvenlik donanımı, karizmatik dış tasarımı, konforu artırılan koltukları ve standart olarak sunulan fonksiyonel özellikleriyle tüm zamanların en iyi Sprinter’ı, Temmuz ayına özel 6,000 TL’ye varan indirimlerle sizi Mercedes-Benz bayilerine bekliyor.

sıfır km  mersedes-benz araba fiyatları ve fiyat listesi

 Mercedes vito panelvan kombivan mixto sifir k m fiyat listesi 2014 model

Mercedes Vito PANELVAN PV322 113 CDI Orta 2+1 78.820 TL
Mercedes Vito mixto 110 CDI Orta 5+1 81.990 TL
Mersedes Vito KOMBIVAN KV314 110 CDI Orta 4+1 82.540 TL
Mercedes Vito 110 CDI Kısa 8+1 96.090 TL
Mercedes Vito 113 CDI Uzun 8+1 113.520 TL
Mercedes Vito 116 CDI Orta 8+1 128.500 TL
Mercedes Vito 116 CDI Uzun 8+1 147.360 TL

Sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

Mercedes Sprinter minibüs 0 km fiyat listesi 2014 model
Mercedes Sprinter 316 CDI Minibüs Standart10+1 119.330 TL
Mercedes Sprinter 316 CDI Minibüs Uzun 13+1 127.460 TL
Mercedes Sprinter 316 CDI Minibüs Uzun14+1 128.630 TL
Mercedes Sprinter 416 CDI Minibüs Uzun 16+1 132.470 TL
Mersedes Sprinter 316 CDI Minibüs Uzun 16+1 130.020 TL
Mercedes Sprinter 516CDI Küçük Otobüs Ekstra Uzun 19+1 136.380 TL
Mercedes Sprinter 416 CDI Küçük Otobüs Ekstra Uzun 22+1 140.730 TL

0 km 2014model Ford yeni Tourneo Courier (kurye-kariyer) hafif ticari araç kamyonet fiyatları listesi ,

2 El Satılık  Mercedes Sprinter Ticari Araç ,sıfır mercedes otomobiller 2.el mersedes minibüs kamyonet panelvan kombivan fiyatları, sıfır km  mersedes vito fiyatları 2+1-5+1-4+1-8+1 kişilik, takas indirimli 2nci el mersedes sprinter,Mercedes Vito Satılık 2.el Ticari Araç, 2el mercedes siprinter 10+1-13+1-14+1-16+1-17+1-19+1-22+1 koltuklu fiyatları, yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli sıfır km en ucuz ticari araç fiyatları,sıfır veya 2.el araç banka kredileri limitleri oranları,sahibinden temiz servis otobüsü mercedes sprinter ikinci el veya kazalı pert araç fiyatları,Sahibinden Satılık Mersedes Sprinter 2.el,vadeli Mercedes Sprinter Ticari Araç 2 El Satılık , en ucuz 0 km hafif ticari araç fiyatları listesi,güncel mercedes hafif ticari araç fiyatları listesi ve kampanyaları,mersedes vito-sprinter teknik özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili mersedes-benz satıcılarından elde edebilirsiniz.kaynak:mercedes-benz 17/07/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,