EHLİYETLER (sürücü belgeleri) 5-10 YIL GEÇERLİ OLACAK

Ömür boyu ehliyete son

Bakanlık, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin henüz yayımlanmadığı belirtilerek, “Kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi 17’ye çıkarılacak. Bu sürücü belgeleri için kullanılacak araç sayısında da çeşitlilik olacaktır” dedi.

Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın para ve ceza puanı

Yazıda işaret edilen Karayolları Trafik Yönetmeliği taslağına göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sınıfı sürücü belgeleri rafa kalkacak. Türk sürücülerin AB ülkelerinde sıkıntı yaşamasına neden olan 9 ayrı ehliyet sınıfı 17 ayrı sınıfa çıkarılacak.
Yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sınıfından oluşacak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç sürme yasağı

Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak.Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere K sınıfı ehliyet verilecek.kaynak:haber7 29/10/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

18 Ekim 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 ncimaddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

(3) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca istenen sigortalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife Ve Talimat

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teminat tutarları

MADDE 3 – (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için uygulanır.

 

Asgari Teminatlar (¹)(²)
  1. Maddi Teminat
  2. Ölüm, Sakatlık ve Tedavi
Giderleri Teminatı
Bagaj Başına Araç Başına Kaza Başına (³) Kişi Başına Kaza Başına
a) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları 2.250 SDR 12.700 SDR Yolcu/Araç KapasitesiX

2.250/12.700 SDR

250.000 SDR Yolcu KapasitesiX

250.000 SDR

b) Yolcu sayısı 12 veya 12’den  az olan deniz araçları Yolcu KapasitesiX

2.500 TL

250.000 TL Yolcu KapasitesiX

250.000 TL

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği

(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

 

Maddi teminat limiti ve muafiyet

MADDE 4 – (1) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçlarında, maddi teminatın azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınır.

trafikte alkollü araç kullanmaktan ehliyete el konulma cezası,

(2) Maddi teminatlar için teminatın yüzde onunu geçmemek üzere sigortacı ile sigorta ettiren arasında serbestçe belirlenen bir muafiyet konulabilir.

Primlerin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su araçları sorumluluk branşındaruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Geçerli sigorta sözleşmeleri

MADDE 6 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçeler geçerli kabul edilir. Yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenen poliçelerin geçerli kabul edilebilmesi için; Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde bulunan kulüpler veya sigortacılar tarafından düzenlenmesi ve bu Tebliğdeki limitlere uygun olması gerekir.

yüzde 0 faizli banka kredili taksitli en ucuz sıfır km otomobil fiyatları

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Etiketler: , , , , , , , , ,

0 km Yeni Toyota Yaris 2014 model araba fiyatları listesi ve yakıt tüketimi özellikleri

 2014 model Yeni Toyota Yaris sıfır km otomobil fiyatları listesi,toyota yeni yarıs hb,yakıtı en ekonomik en cimri arabaların fiyatları,Taksitle İkinci El Araba, En Ucuz Araba Fiyatları, Sıfır Araba Kampanya,yakıt tasaruflu en ucuz hibrid otomobil fiyatları, en ucuz spor araba kampanyaları,sıfır km araba fiyatları toyota,

sıfır km indirimli 2014 toyota auris otomobil fiyatları,

Toyota Yaris Şehirdeki yolculuğunuza yeniden hayat verir.

benzinli dizel sıfır km yeni toyota corolla kampanyalı araba fiyatları 2014 model ve yakıt tüketimi

Dinamik dış tasarımı ve geniş versiyon seçenekleri ile, kişiliğinizi mükemmel biçimde yansıtacak bir Yaris mutlaka vardır. Keyifli sürüşü ve yüksek kaliteli iç tasarımı sayesinde yeni Yaris’i kullanırken kendinizi evinizde olduğunuz gibi güven içinde ve rahat hissedeceksiniz. Ayrıca hibrit teknolojisinin sunduğu farklı ve sessiz sürüş deneyimi şehir içi yolculuklarınızda yeni bir aşamaya öncülük ediyor.

dizel benzinli 2014 model 0 km Yeni Toyota Corolla fiyatları ve özellikleri

Toyota yeni yaris 0 km araba fiyatları listesitoyota Yaris araba fiyatları ve kampanyalarıtoyota Yaris araba fiyatları listesi sıfır kmToyota yaris araba fiyatlarısıfır kmtoyota Yaris otomobilfiyatlariToyota yaris hybrid 0 km araba fiyatlari ve kampanyaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sıfır Km Yeni Volkswagen cross Caddy (kedi) Teknik Özellikleri ve 2014 Fiyatları listesi

Yeni Toyota Yaris sifir km  2014 model araba fiyatları listesi-Liste Fiyatları(TL)

Yeni Toyota Yaris 1.0 Life 38,900
Yeni Toyota Yaris 1.33 Fun 44,500
Yeni Toyota Yaris 1.33 Fun Multidrive S 49,000
Yeni Toyota Yaris 1.33 Fun Skypack Multidrive S 50,500
Yeni Toyota Yaris 1.33 Fun Special 45,400
Yeni Toyota Yaris 1.33 Fun Special Multidrive S 49,900
Yeni ToyotaYaris 1.33 Fun Special Skypack Multidrive S 51,400
Yeni Toyota Yaris 1.33 Cool 49,100
Yeni Toyota Yaris 1.33 Cool Multidrive S 53,600
Yeni Toyota Yaris 1.33 Cool Skypack Multidrive S 55,100
Yeni Toyota Yaris 1.33 Style Red 49,100
Yeni Toyota Yaris 1.33 Style Red Multidrive S 53,600
Yeni Toyota Yaris 1.33 Style Red Skypack Multidrive S 55,100
Yeni Toyota Yaris 1.33 Style 49,100
Yeni Toyota Yaris 1.33 Style Multidrive S 53,600
Yeni Toyota Yaris 1.33 Style Skypack Multidrive S 55,100
Yeni Toyota Yaris Dizel 1.4 D-4D Fun 55,500
Yeni Toyota Yaris Dizel 1.4 D-4D Fun Special 56,400

2014 Mitsubishi ASX 1.6 MT 0 km suv fiyatları ve teknik özellikleri

Toyota yaris yakıt tüketimi
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 5 ileri düz vites
CO2 Birleşik (gr/km)109
Birleşik 4,7 lt/100km

0 km Mercedes A Serisi araba fiyatları listesi 2014model

Toyota Yaris 1.4 D-4D 6 ileri düz vites
CO2 Birleşik (gr/km)108
Birleşik4,1 lt/100km

Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Multidrive S Otomatik Vites
CO2 Birleşik (gr/km)119
Birleşik5,1 lt/100km
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 6 ileri düz vites
CO2 Birleşik (gr/km)119
Birleşik5,1 lt/100km

2014 model yüzde 0 Faizli kredili sıfır km fiat araba fiyatları ve kampanyaları,
Toyota Yaris Hybrid 1.5 HSD e-CVT Otomatik vites
CO2 Birleşik (gr/km)82
Birleşik 3,6 lt/100km

2014 model mercedes sıfır km araba fiyatları listesi ve kampanyaları

en ucuz 0 km araba kampanyaları, toyota yeni yaris 2.el araba fiyatlari  ve 0 okm otomobil fiyatlari listesi,sıfır toyota arabalar veya ikinciel otomobil fiyatları,bayanlar için 2 el spor arabalar,dizel beniznli otomatik araçlar, o faizli kredili o veya 2 el araba fiyatları,2.el toyota Yaris Hybrid,Urban Crusier,Auris Touring Sports, MR2, Starlet, Supra, Previa, Tercel,,Corolla,korolla,Verso,Celica Corona,GT86,Prius,Hybrid,Rav4,Land Cruiser V8,4*4 4*2 Hilux,Camry , carina, Cressida,Hi-Ace,Avensis araba fiyatları,sahibinden satılık 2 ci el arabalar,toyota ikinci el yaris fiyatları, hibrid 2eloto fiyatları,güncel toyota araba fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında detaylı bilgileri yetkili toyota bayilerinden alabilirsiniz. kaynak:toyota 30/09/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Infiniti Q80 Inspiration Paris’te görücüye çıkıyor

infinite q80 inspirationInfiniti’nin Premium lüks algısını zirveye taşıyan yeni dört kişilik “Q80 Inspiration” modeli Paris Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkıyor.

2014 model yeni dacia duster 4×4 4×2 suv fiiyatları ve kampanyaları,

Q80 Inspiration Paris’te görücüye çıkıyor

Infiniti’nin gelecekte piyasaya çıkartacağı modellerin önünü açacak olan bu dört kapılı cesur ve zarif “fastback sedan”, kendi sınıfında rakiplerine meydan okuyor. Yeni konsept “Q80 Inspiration”, otonom sürüş ve hibrit-elektrik güç aktarma gibi ilerici teknolojiler barındırıyor.

2014 model yeni opel adam kampanyalı spor araba fiyatları  0km , 

Bulunduğu kategorinin sınırlarını zorlayarak lüks anlayışını yeniden yorumlayan Infiniti, dört kişilik Q80 Inspiration konseptini, kapılarını 4 Ekim’de ziyaretçilere açacak olan Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.

Sürücü eksenli güç aktarım mekanizması ve araç içi teknolojileri ile segmentinde fark yaratan Q80 Inspiration, 2 Ekim Perşembe günü saat 15.30’da, “Parc des Expositions de Versailles”in 5. Salonunda düzenlenecek basın toplantısında lanse edilecek. Toplantıda Q80 Inspiration modelinin hibrit elektrikli güç aktarım stratejisi ve yepyeni teknolojiler hakkında bilgi verilecek.

Tasarım sınırlarını zorlayan konseptte yan kapı aynası yer almıyor

Q80 Inspiration’da, Infiniti markasının kışkırtıcı ve duyulara hitap eden yorumu ön plana çıkıyor. Kusursuz profilin estetiğini bozmamak için araçta yan kapı aynası bulunmazken, tavana kadar camlı yolcu kabini hafif akustik camla ön plana çıkartılıyor. Kapılar hem sürücü ve yolcuların kolay bir şekilde araca giriş ve çıkışını sağlayacak şekilde, hem de giriş-çıkış esnasında kabinin estetik cazibesini ön plana çıkartacak şekilde tasarlanmış.

Kişiselleştirilmiş yüksek kalite ve stil sahibi iç mekan, 1+1+1+1 olmak üzere dört yolcu taşıma kapasitesine sahip. Geniş koltukların etrafında karbon fiber, alüminyum ve deri malzeme kullanılmış. İleri teknoloji adaptif süspansiyonunun yanı sıra, hafif ve sağlam şasisiyle aracın içindeki akustik camlar bir araya gelirken ek ses yalıtımı sayesinde otomobil en iyi sürüş deneyimini vaat ediyor.

Q80 Inspiration’nun, özel üretim 22 inç beşli dual-spoke hafif alaşımla çevrelenen 3103 mm’lik dingil mesafesi 5052 mm oranında genişletilmiş. Konsept, 2027 mm’lik genişliği ve 1350 mm uzunluğuyla diğer otomobillerden ayrılan bir duruşa sahip.

0 faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km araba fiyatları,

Infiniti’nin tasarım ve teknoloji harikası dört kapılı fastback modeli Q80 Inspiration, markanın yeniden tanımlanan premium fastback sınıfına giriş yapma niyetinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Infiniti hakkında:

Ana merkezi Hong Kong’da bulunan Japon premium otomobil markası INFINITI Motor Company Ltd.’nin 50’den fazla ülkeye satışı bulmaktadır.

Yeni Nissan Qashqai 0 km kampanyalı otomobil fiyat listesi 2014 model,

1989 yılında kurulmuş olan INFINITI markası, geniş ürün yelpazesi ile şu anda Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fabrikalarında üretilmektedir. Portföyünün genişlemesiyle birlikte yakında Çin ve Birleşik Krallık’ta da üretimi başlayacak olan Premium marka, 2017 yılında üretim sınırlarını Meksika’ya genişletmeyi planlamaktadır.

Infiniti Red Bull Racing’in Araç Performans Ortağı ve İsim Sponsoru olan Infiniti, Formula 1 ekibi ile geniş kapsamlı teknik işbirliği içindedir. Dört kez Dünya Şampiyonu olan sürücüsü Sebastian Vettel ise Infiniti Performans Direktörlüğü görevini yürütmektedir.kaynak:haber 7 28/09/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1)

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1)

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 sıfır km yeni opel adam araba fiyatları listesi ve teknik özellikleri yakıtı

 2014 model yeni opel adam kampanyalı spor araba fiyatları  0km , en ucuz spor otomobil fiyatlari,en güzel spor arabalar, otomatik vitesli dizel araç kampanyaları, opel araba fiyatları ve fiyat listesi, en ucuz dizel spor arabalar

Opel adam spor sıfır km otomobil fiyatları

sifir km yeni Opel adam spor sıfır km otomobil fiyatları listesi ve teknik özellikleri

YENİ OPEL ADAM.
Eğlenceli, şık ve sportif.
Yeni Opel ADAM başkasına benzemez. Sadece güçlü duruşu ve muhteşem renkleriyle kalmaz, ADAM ile aracınızın tasarımında söz sahibi olursunuz. ADAM’ınız ile şehirde sansasyon yaratacaksınız. Üç farklı tasarım dünyası sayesinde şehirli bu mini otomobil, aksiyon yüklü SLAM, neşeli JAM veya klas GLAM kişiliğine bürünebiliyor.

Kişisellik dünyasına dalın ve Yeni ADAM ile caddelerin tozunu atın.
Canlı ve güçlü tasarım
Hepsi bir arada multimedya sistemi IntelliLink ile bağlantı
Arkanıza baktırmayan iç tasarım stili ve konforu
Keyfinize ve sürüşünüze bakın
Gururla gezebileceğiniz eğlenceli ve rahat bir otomobil

Opel ADAM IntelliLink CloseUp

Bağlantıda kalın

İlk ve tek multimedya sistemi “IntelliLink”i yakından inceleyin. Hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlar için bağlantı desteği sunuyor. ADAM’ınızın tam da orta konsoluna konumlandırılan 7” dokunmatik renkli ekranında kendi müzik, video, fotoğraf ve harita dünyanıza adım atın.

2014 Opel Yeni Astra sıfır km araba fiyatları listesi 2014 ve teknik özellikleri

Opel ADAM Siri  Eyes FreeADAM&Siri Eyes Free

‘’Mesajı oku.’’— ’’Eve şöyle diyor: ‘Yoldayım. Görüşürüz.’’’

İstediğin şarkıyı çal, istediğin kişiyi ara veya istediğin kişiye mesaj gönder ve bunu gözlerin yolda, ellerin direksiyon simidindeyken yap. Apple’ın akıllı kişisel asistanı Siri Eyes Free özelliği, ADAM’ına eklenerek sürüşü daha eğlenceli ve güvenli kılacak. ADAM’ın direksiyon simidi üzerindeki bir tuşa basarak iPhone* kullanıcıları Siri’ye, çağrı yapmasını, müzik çalmasını, mesajları okuyup yeni mesaj göndermesini, e-postaları okumasını, yeni bildirimleri okumasını söyleyebilir, Siri’den yol tarifi alabilir, hatırlatma ekleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. ADAM’ın FlexDock sistemi ile Apple cihazını* tam ortada görüş alanında tutabilir ve Apple Haritalarında Siri Eyes Free sesli kontrol özelliğini adım adım kullanabilirsin. Hatta ‘Hala gelmedik mi?’ diye sorabilirsin. Teşekkürler, Siri.

* Apple iPhone 4S, iPhone 5, Apple iPad (3. ve 4. nesil), iPad Mini ve Apple iPod Touch (4. nesil) Apple cihazları ile uyumludur.

sifir km benzinli dizel Yeni Opel Astra Sedan 2014 araba Kampanyalı Anahtar Teslimi Fiyatı 

Opel ADAM Advanced Park AssistRahat olun

Park etmek artık çok kolay. Bu canlı mini otomobil sadece uygun bir park alanı bulmakla kalmıyor sizi oraya yönlendiriyor. Siz de rahatınıza bakıyorsunuz. Üstelik bununla da kalmıyor. Ekstra hafif bir direksiyon tepkisi için City tuşuna bastığınızda park manevraları hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

 

2014 model 0 km Yeni Opel Adam fiyat listesi, Kampanyalı AnahtarTeslim (TL)
Yeni Opel Adam JAM A12 XEL MT5 51.265
Yeni Opel Adam GLAM A12 XEL MT5 54.339
Yeni Opel Adam SLAM A12 XEL MT5 54.920

Opel ADAM Clima ControlArtık sürüş daha keyifli

ADAM sadece görünüşten ibaret değil. Bu şehirli mininin modern teknoloji dünyasına uyan sürüş özellikleri bulunuyor. Park pilotu, City modu ve tam otomatik iklim kontrollü klima bu özelliklerden sadece birkaçı.

 

 

Opel ADAM Hill Start AssistArkanızı kolluyoruz

Standart olarak sunulan Yokuşta Kalkış Desteği, el freni kullanmadan eğimli yolda kalkış ve sıkıntısız park etmenizi sağlıyor. Fren pedalından ayağınızı çektiğinizde fren basıncını 2 saniye kadar daha tutarak istemsiz kaymaları önlüyor.

Opel ADAM Slam ExteriorGüvenilir bir sürüş için  0 km 2014 model mersedes kamyon fiyatları kredili

5 ileri manuel şanzımana sahip benzinli ecoFLEX motor ile kendi tarzınızla yakıt tasarrufunda bulunun.

ADAM’ın görünüşü, detaylara gösterilen kusursuz özeniyle üretilerek ortaya çıktı. Güçlendirilmiş şasi ve motor bağlantı sistemi; sürüş konforu, yakıt ekonomisi ve rölanti titreşim sönümlemesinde mükemmel performans gösterilmesine katkıda bulunuyor. ADAM ile sürüşe gerçek anlamda hazırsınız.

Opel adam spor araba fiyatları sıfır km

0 km yeni Opel adam spor otomobil fiyatları listesi ve yakıt tüketimi

TÜM GÜCÜ DİNAMİĞİNDE.
Asla bir ADAM diğerine benzemez. Kendine özeldir. Dengeli şasisi, olağanüstü yol tutuşu, konfor ve keskin direksiyon tepkisi ile ADAM tam bir maceracı.
Go-Kart Duygusu
Küçük bir otomobilin en büyük zorluğu, gerçekçi bir sürüşü ve sürüş konforunu çevik yol tutus ile birleştirmektir. Kullandıkça Opel ADAM’ın bu alçak ağırlık merkezi ve gelişmiş şasi teknolojisinin kısa aks mesafesi için özel geliştirildiğini fark edeceksiniz.

Frenleme esnasında yükselme açısını azaltan yay oranlarının bulunduğu McPherson ön süspansiyon, doğrudan direksiyon tepkisine katkıda bulunarak olağanüstü bir tepki ve keskinlik sunuyor. Arkada ise yalpalamayı azaltan ve daha dengeli bir sürüş sunan özel torsiyon profiline sahip torsiyon tip aks bulunuyor.

2014 model  sıfır km mercedes Travego -Tourismo otobüs fiyatları ve kredili kampanyaları

Bu sistemin faydası ise çepeçevre bir çeviklik sağlarken aynı zamanda pürüzsüz bir sürüş sunması. Üstelik sürüş keyfi ADAM SLAM’de sunulan spor şasi ile daha da geliştiriliyor.
Kuş gibi bir direksiyon
Opel adam spor otomobil fiyatları 0 kmOpel ADAM, iki farklı direksiyon modu standart olarak geliyor. Tour modunda doğrudan direksiyon tepkisi veriyor. Gösterge üzerindeki bir tuş ile devreye alınabilen City modunda ise düşük hızlarda ve özellikle park esnasında direksiyon eforu ciddi derecede azaltılarak kuş gibi bir direksiyon elde ediliyor.
Ekonomik sürüş keyfi

Sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları,

Opel ADAM’ın kanıtlanmış motor teknolojisi, düşük tüketimi performansla birleştiriyor. Ağırlık ve atalet kütlesi azaltımı için motorlar çift kam fazına ek olarak içi boş kam mili ve krank milleriyle sunuluyor. Ek olarak bakım gerektirmeyen valf rayları ve krom kaplı kam mili tahrik zincirleri, uzun servis aralıklarına katkıda bulunuyor.

0 km2014 Nissan Mikra-Note- Juke otomobil kampanyaları,
yeni opel adam ikinci el otomobil ve sıfır spor otomobil kampanyaları,sifir km opel yeni adam spor arabalar ve bankadan kredili taksitli 2nciel otomobiller,2.el opel corsa,omega,vectra,astra,astra classic,astra gtc,yeni meriva,yeni zafira tourer,yeni mokka,yeni cassada,combo,vivaro,movano,insignia,,corsa van,astra van araba fiyatları ,0 km en ucuz araba fiyatları, sıfır spor arabalar ve 2el otomobil fiyatları, en ucuz 0 km spor araba kampanyaları, bayanlar için ikinciel otomatik vitesli spor araba fiyatları,yüzde sıfır faizli kredili taksitli vadeli spor otomobil fiyatları,2 el opel arabalar, sahıbınden opel 2 ci el otomobil fiyatları,güncel opel araba fiyatları listesi ve kampanyaları,yeni opel adam yakıt tüketimive özellikleri, yeni model opel araçlar hakkında daha geniş bilgileri yetkili opel satıcılarından alabilirisniz.Kaynak:opel 26/09/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Araç Muayeneleri ile ilgili (2014/KDGM- 07/ARAÇ MUAYENE) Genelge Yayınlanmıştır

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :  66002798-225.03-47486                                                                              18/09/2014

Konu : Araç muayeneleri

 GENELGE

(2014/KDGM- 07/ARAÇ MUAYENE)

İlgi: 26/12/2013 tarih ve (2014/KDGM-02/ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge.

2014 Yılı Tüvtürk Araç Muayenesi Ücreti (Otomobil 165,2TL)

1. İlgi Genelgenin “ELEKTRONİK VERİ AKTARIMI” başlıklı 2 nci bölümüne aşağıdaki 4 üncü madde eklenmiştir.

“4) Tüm sabit ve seyyar araç muayene istasyonları, motosiklet muayene istasyonları ile traktör muayeneleri için kullanılan araçlarda muayeneleri kaydedecek kamera sistemleri bulunmak zorundadır.

Sabit araç muayene istasyonları ile motosiklet muayene istasyonlarında elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olarak, seyyar araç muayene istasyonları ve traktör muayeneleri için kullanılan araçlarda elde edilen görüntüler gün sonunda işleticilerin bilgisayar sistemlerine kaydedilir ve işletici bilgisayarlarına kaydedilen bu görüntüler en az 6 (altı) ay süre ile muhafaza edilir.

2014 Egzoz Gazı Muayene Emisyon Ücreti (35 TL)                  Alkollü Araç Kullanma Cezası

Seyyar araç muayene istasyonları ve traktör muayeneleri için kullanılan araç takip sistemlerinin Bakanlık tarafından da izlenebilir olması zorunludur.”

2. İlgi Genelgenin “DOKÜMANLAR” başlıklı 3 üncü bölümünün 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Muayene raporları, muayene esnasında temin ve ibraz edilen belgeler, Maliye Bakanlığı sistem sorgulama kayıtları ve “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi” sorgulama kayıtları elektronik ortamda 20 yıl süreyle arşivlenir. Arşivlenen belgeler bu sürenin sonunda Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden yazılı izin alınmak şartıyla imha edilebilir.”

3. İlgi Genelgenin “ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ-SÜRELER” başlıklı 4 üncü bölümünün 1 inci maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiş ve 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süreler; boyut ölçümlerinde; otomatik ölçüm yaparak sayısal değer elde edilebilen cihazlar kullanılması halinde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce beş dakika azaltılabilir. Ancak bu sürelerin azaltılabilmesi için, bir ildeki tüm sabit araç muayene istasyonlarının bu sisteme geçmiş olması zorunludur.”

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti 2014 ( 35 TL)

“10) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden izin alınmak şartıyla; araç muayene istasyonlarında sadece randevuyla araç muayene hizmeti verilebilir. Sadece randevu ile çalışan muayene istasyonlarında; muayene tekrarları da randevu ile yapılır ancak muayene tekrarlarının randevuları öncelikli olarak verilir, muayene tekrarlarına ilişkin randevular toplam muayene oranının % 35’ini, periyodik muayenelere ilişkin randevular ise toplam randevuların % 65’ini geçemez. Ancak muayene tekrarı randevuları için talebin % 35’den az olması durumunda kalan miktar için periyodik muayenelere randevu verilebilir. Aynı şekilde, periyodik muayene randevuları için talebin % 65’den az olması durumunda kalan miktar için muayene tekrarlarına randevu verilebilir.”

4. İlgi Genelgenin “ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı 5 inci bölümünün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2014 Tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası

“3) Ambulans, itfaiye araçları, emniyet teşkilatına ait resmi araçlar, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, engelli vatandaşlara ait araçlar ve muayene tekrarına gelen araçların muayeneleri öncelikli olarak yapılır.”

5. İlgi Genelgenin “ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı 6 ncı bölümünün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki 24 üncü madde eklenmiştir.
“3) Muayene istasyonu amirinin haftada en çok bir tam güne kadar araç muayene istasyonunda bulunamaması halinde; istasyondaki iş ve işlemler vekalet verdiği istasyon amiri yardımcılarından biri tarafından yürütülür.
İstasyon amirinin senelik izne ayrılması halinde istasyon amirinin izin süresi boyunca, hastalanması halinde ise sağlık raporunun süresi boyunca amir yardımcısı istasyon amiri vekili olarak aşağıda açıklanan usule göre görevlendirilebilir. Ancak, vekalet süresi 30 günü geçemez. 30 günü geçen durumlar için asaleten atama yapılır.
İstasyon amirleri için yukarıda belirtilen görevlendirmeler ile istasyon amir yardımcıları ve araç muayene teknisyenlerinin görev ve/veya görev yeri değişiklikleri Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemi kullanılarak talep edilir ve uygun görülmesi halinde Bakanlık sistemi üzerinden onaylanır. Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminin çalışmaması veya yapılmak istenen görev veya görev yeri değişikliklerinin U-Net Otomasyon sistemince sonuçlandırılamaması hallerinde, bu değişiklikler Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazılı onayı ile yapılabilir.”
“24) Sadece traktörlerin muayenelerini yapmak üzere; bu araçların muayenesine yardımcı alet ve cihazları bulunan hafif ticari araçlar kullanılabilir. Bu araçların sayısı bir ilde 4’den fazla olamaz.
Bu şekilde kullanılacak araçların her biri için bağlı bulundukları sabit araç muayene istasyonlarında ilave olarak bir araç muayene teknisyeni ve bir istasyon amir yardımcısı istihdam edilir.”

2014 Tüv Araç Muayene Ücretleri                            2014 yılı ehliyetsiz araç kullanmanın cezası  , 

Bu Genelge’de düzenlenen hususlar; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri ile Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Lütfi ELVAN
Bakan

DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı
Bölge Müdürlükleri
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

Etiketler: , , , , , , , , ,