DÜZELTME Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435

DÜZELTME

25/07/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “N2” ibaresi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 30/07/2015 tarihli ve 25269672-010.99/2420 sayılı yazısına istinaden “N1” şeklinde düzeltilmiştir.

Etiketler: ,

sifir km 2015 model Citroen c4 cactus araba fiyatları listesi ve kampanyaları

Citroen c4 kaktus otomobiil kampanyalı fiyat listesi 2015

Citroën C4 Cactus kampanyalı Anahtar Teslim Fİyatları
Citroen c4 cactus 1.2 VTi 82 HP FEEL M/T  58.100TL
Citroen c4 cactus 1.2 e-VTi 82 HP FEEL ETG5 S S   61.200TL
Sitroen c4 cactus 1.2 e-VTi 82 HP SHINE ETG5 S S  64.400 TL
Citroen c4 cactus 1.6 e-HDi 92 HP FEEL ETG6 S S  69.500 TL
Citroen c4 cactus 1.6 e-HDi 92 HP SHINE ETG6 S S  74.900 TL

Citroen c4 cactus

0km 2015 model Citroen c4 cactus araba fiyatları ve ikinciel en ucuz otomobil fiyatları

citroen c4 cactus yakıt tüketimi

kredili ve peşin sıfır km citroen c4 cactus otomobil fiyatları, ikinciel citroen kaktus c4 araba fiyatları, sahıbınden 2.el satılık citroen kactus fiyatları,kredili ikinciel otomobil fiyatları, citroen c4 caktus yakıt tüketimi ve teknik özellikleri, güncel citroen ikinciel ve sıfır km otomobil fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında daha geniş bilgileri citroen yetkili satıcılarından alabilirsiniz.Kaynak:citroen 03/09/2015

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/23)

25 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29425

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT)’NİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2014/33)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/23)
MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i, bu Tebliğin Ek-1’i ile değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/9/2014 29115

Eki için tıklayınız.

Etiketler: ,

Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29425
YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM NUMARASI VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/19/2011)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)’ne aşağıdaki ek madde 1 ve geçici madde 1 ilave edilmiştir.

Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulaması

EK MADDE 1 – (1) MARTOY’un geçici 1 inci maddesi kapsamında tüm araç ulusal tip onayı alacak araçlara bu Yönetmeliğe göre ulusal tip onayı verilir veya 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (76/114/AT) göre alınmış tip onayı kabul edilir.

(2) Tüm araç ulusal tip onayı numarası, Ek-1’in Kısım 2’sinin 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde imalatçı zorunlu levhasına veya bu levhadan farklı ayrı bir levhaya yerleştirilir.”

Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulama Takvimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek madde 1’in hükümleri, ilk defa tip onayı alacak veya mevcut tip onaylı yeni imal edilecek araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/7/2012 28370
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/1/2014 28889

 

Etiketler: ,

Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29425
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel Müdürlüğünden iki üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden bir üye)”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Etiketler: ,

Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)

25 Temmuz 2015 CUMARTESİ  Resmî Gazete Sayı : 29425
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR SUSTURUCU SİSTEMLERİNİN SES SEVİYELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/540/2014)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, M1, M2, M3, N1, N2 ve N3 kategorisindeki tüm yeni araçların ses seviyeleri ile ilgili AB tip onayı için ve M1 ve N1 kategorisindeki araçlar için tasarlanmış ve imal edilmiş ayrı teknik ünite olarak tip onayı alınan değiştirilebilir susturucu sistemlerinin ve bu sistemlerin aksamlarının AB tip onayı için idari ve teknik şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin Ek II’sinde tanımlanan M1, M2, M3, N1, N2 ve N3 kategorisi araçlar ile M1 ve N1 kategorisi araçlar için tasarlanmış ve imal edilmiş ayrı teknik ünite olarak tip onayı alınan değiştirilebilir susturucu sistemleri ve bu sistemlerin aksamlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçların ve değiştirilebilir susturucu sistemlerinin ses seviyeleri ile ilgili tip onayı hakkındaki 16/4/2014 tarihli ve (EU) 540/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak, bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Akustik araç uyarı sistemi (AVAS): Hibrit elektrikli ve sade elektrikli araçlar için aracın varlığını yayalara ve diğer yol kullanıcılarına bildirecek bir ses sağlayan sistemi,
 2. b) Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (mro):

1) Motorlu araç söz konusu olduğunda; yakıt tankı/tankları kapasitesinin en az %90’ı kadar dolu halde, sürücünün kütlesi, yakıt ve sıvıların kütlesi ile imalatçının spesifikasyonuna göre standart donanımı takılı olan ve takılı olduğu takdirde, üst yapının, kabinin, bağlantı tertibatının, stepnenin/stepnelerin, ayrıca avadanlıkların kütlesi dahil olmak üzere aracın kütlesini,

2) Römork söz konusu olduğunda; yakıt ve sıvıların kütlesi ile imalatçının teknik şartnamesi uyarınca standart donanımı takılı olan ve takılı olduğu takdirde üst yapının, ilave bağlantı tertibatının/tertibatlarının, stepnenin/stepnelerin, ayrıca avadanlıkların kütlesi dahil olmak üzere aracın kütlesini,

 1. c) Araç tipi: Aşağıdaki birinci ve ikinci alt bentlerde belirtilen hususlar gibi temel yönlerden farklılık göstermeyen bir motorlu araç kategorisini,

1) Ek II’deki 4.1.2.1 maddesine göre deneye tabi tutulan M1, M2 ≤ 3500 kg ve N1 kategorisi araçlar için:

(i) Üst yapının şekli ya da malzemeleri (özellikle motor bölümü ve bu bölümün ses geçirmezliği),

(ii) Motor tipi (örneğin, pozitif ateşlemeli ya da sıkıştırmalı ateşlemeli, iki ya da dört zamanlı, ileri geri hareketli ya da döner pistonlu), silindirlerin sayısı ve hacmi, karbüratörlerin ya da enjeksiyon sisteminin sayısı ve tipi, sübapların yerleştirilişi veya elektrik motorunun tipi,

(iii) Azami net anma gücü ve buna karşılık gelen motor hızı/hızları; bununla birlikte, azami anma gücü ve buna karşılık gelen motor hızı sadece farklı motor haritalamalarından dolayı farklılık gösteriyorsa, bu araçlar aynı tipte kabul edilebilir.

(iv) Susturucu sistemi,

2) Ek II’deki 4.1.2.2 maddesine göre deneye tabi tutulan M2 > 3500 kg, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar için:

(i) Üst yapının şekli ya da malzemeleri (özellikle motor bölümü ve bu bölümün ses geçirmezliği).

(ii) Motor tipi (örneğin, pozitif ateşlemeli ya da sıkıştırmalı ateşlemeli, iki ya da dört zamanlı, ileri geri hareketli ya da döner pistonlu), silindirlerin sayısı ve hacmi, enjeksiyon sisteminin tipi, sübapların yerleştirilişi, motor anma hızı (S) veya elektrik motorunun tipi.

(iii) Aynı tipte motora ve/veya farklı toplam vites tahvil oranlarına sahip araçlar aynı tipte araçlar olarak kabul edilebilir.

3) Bununla birlikte; ikinci alt bentteki farklılıklar Ek II’deki 4.1.2.2 maddesinde açıklandığı gibi farklı hedef koşullar sağlıyorsa, bu farklılıklar bir tip değişikliği olarak kabul edilir.

ç) Azami net anma gücü (Pn): kW olarak ifade edilen ve 85 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca BM/AEK yöntemiyle ölçülen motor gücünü (farklı motor hızlarında azami net anma gücüne ulaşılırsa en yüksek motor hızı kullanılır),

 1. d) Bir aracın tip onayı: Ses seviyeleri ile ilgili olarak 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendinde bahsedilen işlemi,
 2. e) Değiştirilebilir susturucu sistemi: Bu Yönetmelik uyarınca AB tip onayı için sunulan araca takılı olan parçanın tipi dışında, susturucu sisteminin ya da bu sistemin aksamlarının bir araçta kullanılmak üzere tasarlanmış herhangi bir parçasını,
 3. f) Farklı tiplerde susturucu sistemi: Aşağıda belirtilenlerden en az biri açısından önemli ölçüde farklılık gösteren susturucu sistemlerini,

1) Aksamlarının ticari adları ya da ticari markaları,

2) Aksamlarının yüzey işlemleri dışında, aksamlarını oluşturan malzemelerin özellikleri,

3) Aksamlarının şekli ya da büyüklüğü,

4) Aksamlarından en az birinin çalışma prensibi,

5) Aksamlarının montajı,

6) Egzoz susturucu sistemlerinin ya da aksamlarının sayısı,

 1. g) Güç/kütle oranı endeksi (PMR): Ek II’deki 4.1.2.1.1 maddesinde belirtilen formül uyarınca hesaplanan sayısal bir niceliği,

ğ) Hedef ivme (ivmelenme): İstatistiksel araştırmalardan elde edildiği şekliyle, kent trafiğinde kısmi gaz durumundaki ivmeyi,

 1. h) Kısmi güç faktörü (kP): Araçların ivme deneyi ve sabit hız deneyi sonuçlarının ağırlıklı birleşimi için kullanılan boyutsuz bir sayısal niceliği,

ı) Kilitli vites tahvil oranları: Bir deney sırasında vites dişlisinin değişmesini imkânsız hale getirecek şekilde vitesin kontrol edilmesini,

 1. i) Motor: Sökülebilir aksesuarları hariç güç kaynağını,
 2. j) Motor anma hızı (S): 85 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca motor azami net anma gücüne ulaştığında dk–1 (devir/dk) cinsinden beyan edilen motor hızını ya da farklı motor hızlarında azami net anma gücüne ulaşılıyorsa bu hızlar arasından en yüksek olanını,
 3. k) Ön ivme: Ek II’nin İlavesindeki Şekil 1’de belirtildiği gibi, AA’ çizgisi ile BB’ çizgisi arasında sabit bir ivmeye ulaşma amacıyla, AA’ çizgisinden önce bir ivme kontrol cihazı uygulamasını,
 4. l) Referans ivme: Deney pistinde ivme deneyi sırasındaki gerekli ivmeyi,
 5. m) Referans noktası: Aşağıdaki noktalardan birini,

1) M1 ve N1 kategorisi araçlar için:

(i) Motoru önde olan araçlar için aracın ön ucunu,

(ii) Motoru ortada olan araçlar için aracın merkez noktasını,

(iii) Motoru arkada olan araçlar için aracın arka ucunu,

2) M2, M3, N2 ve N3 kategorisindeki araçlar için, motorun aracın ön ucuna en yakın olan noktasını,

 1. n) Satış noktası: Araçların depolandığı ve satılmak üzere tüketicilere sunulduğu yeri,
 2. o) Standart donanım: Konfigürasyon ya da donanım düzeyinde daha detaylı şartlara gerek olmaksızın takılan tüm özellikler dahil olmak üzere, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek IV’ünde veya Ek XI’inde bahsedilen düzenleyici mevzuat kapsamında zorunlu olan tüm özelliklerle donatılmış bir aracın temel konfigürasyonunu,

ö) Susturucu sistemi: Motor ve bunun egzozu tarafından üretilen gürültüyü sınırlamak için gerekli olan aksam grubunun tamamını,

 1. p) Susturucu sisteminin ya da susturucu sistem aksamlarının tasarım ailesi: Aşağıdaki özelliklerin tümünün aynı olduğu susturucu sistemleri grubunu ya da bunların aksamlarının grubunu,

1) Egzoz gazları absorbe edici lifli malzemelerle temas halindeyken bu malzemelerin içinde net gaz akışının varlığı,

2) Liflerin tipi,

3) Geçerli olduğunda, bağlayıcı malzeme özellikleri,

4) Ortalama lif boyutları,

5) Kg/m3 cinsinden asgari dökme malzeme paketleme yoğunluğu,

6) Gaz akışı ile absorbe edici malzeme arasındaki azami temas yüzeyi.

 1. r) Sürücünün kütlesi: Sürücünün koltuk referans noktasında bulunan 75 kg’lık anma kütlesini,
 2. s) Teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle (M): Bir römorkun ya da yarı römorkun teknik açıdan izin verilen yüklü kütlesi bağlandığında çekici araca aktarılan statik kütleyi de içermekte olup; teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle, aracın yapım özelliklerine ve tasarım performansına bağlı olarak belirlenen azami kütleyi,

ş) Teknik tanıtım malzemesi: Araçları genel kamuoyuna tanıtmak amacıyla hazırlanan; basılı, elektronik ya da çevrimiçi formdaki teknik el kitaplarını, broşürleri, kitapçıkları, katalogları ve bununla birlikte internet sitelerini,

 1. t) Vites tahvil oranı ağırlık faktörü (k): İvme deneyi ve sabit hız deneyi için iki vites tahvil oranının deney sonuçlarını birleştirmek için kullanılan boyutsuz bir sayısal niceliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtilen uygulama fazlarının tarihlerine tabi olmak ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Onay Kuruluşu tarafından, izin verilen ses seviyeleri dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan motorlu araç tipi için AB tip onayı verilmez.

(2) 1/7/2016 tarihinden itibaren Onay Kuruluşu tarafından, izin verilen ses seviyeleri dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ayrı teknik ünite olarak değiştirilebilir susturucu sistemi ya da bu sistemin aksamları için AB tip onayı verilmez. Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtilen uygulama fazlarının tarihlerinden önce tip onayı alınmış araçlarda kullanılması amaçlanan, ayrı teknik ünite olarak bir değiştirilebilir susturucu sisteme ya da bu sistemin aksamlarına 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT)’nin hükümleri çerçevesinde tip onayı vermeye devam eder.

(3) Ek III’de belirtilen uygulama fazlarının tarihlerine tabi olmak kaydıyla; Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmaması halinde izin verilen ses seviyesi ile ilgili gerekçelerle, tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için söz konusu tarihlerden sonra düzenlenen uygunluk belgelerini 2007/46/AT Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin amaçları bakımından geçersiz kabul eder ve Yönetmelik şartlarını karşılamayan bu tür araçların tescilini, satışını ve hizmete girişini tam araçlarda 12 ay sonra, tamamlanmış araçlarda 18 ay sonra yasaklar.

(4) Onay Kuruluşu, izin verilen ses seviyesi ile ilgili gerekçelerle, ayrı teknik ünite olan değiştirilebilir susturucu sistemi bu Yönetmelik uyarınca AB tip onayı verilmiş bir tipe uyuyorsa, bu sistemin ya da sistemin aksamlarının satışına ve hizmete girişine izin verir. Onay Kuruluşu, Ek III’de belirtilen uygulama fazlarının tarihlerinden önce tip onayı alınmış araçlarda kullanılması amaçlanan ve 70/157/AT Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde ayrı teknik ünite olarak tip onayına sahip olan değiştirilebilir susturucu sistemlerin ya da bunların aksamlarının satışına ve hizmete girişine izin verir.

İmalatçıların genel yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) İmalatçılar; araçların, bunların motorlarının ve susturucu sistemlerinin, bu araçların doğal olarak tabi oldukları titreşime rağmen normal kullanım sırasında bu Yönetmeliğe uymalarını sağlayacak şekilde tasarımlanmalarını, imal edilmelerini ve monte edilmelerini sağlar.

(2) İmalatçılar; bölgesel iklim farklılıkları dahil olmak üzere araçların kullanım koşullarını göz önünde tutarak, susturucu sistemlerinin, maruz kalacakları korozyon durumlarına makul derecede dayanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalarını, imal edilmelerini ve monte edilmelerini sağlar.

(3) İmalatçı; araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tüm imalat aşamalarına doğrudan dahil olup olmadığına bakılmaksızın, onay sürecinin tüm yönlerinden ve imalatın uygunluğunun temininden Onay Kuruluşuna karşı sorumludur.

İlave ses emisyonu hükümleri (ASEP)

MADDE 7 – (1) Bu madde, orijinal donanım imalatçısının (OEM) susturucu sistemleri takılmış bir içten yanmalı motorla donatılmış M1 ve N1 kategorisindeki araçlar ve Ek IX uyarınca M1 ve N1 kategorilerinde kullanılması amaçlanan değiştirilebilir susturucu sistemler için uygulanır.

(2) Araçlar ve değiştirilebilir susturucu sistemler, Ek VII’nin gerekliliklerini sağlamalıdır.

(3) İmalatçı; Ek II’nin İlavesindeki Şekil 1’de belirtildiği gibi BB’ çizgisindeki araçların azami ve asgari motor hızları arasındaki farkın, Ek II’de belirtilen koşullarla ilgili olarak, Ek VII’nin 2.3 maddesinde belirtilen ilave ses emisyonu hükümleri (ASEP) kontrol aralığındaki herhangi bir deney koşulu için 0,15xS’yi aşmadığını gösteren teknik belgeleri Onay Kuruluşuna sunarsa, ilave deney yapılmaksızın araçların ve değiştirilebilir susturucu sistemlerin Ek VII’nin gerekliliklerini sağladığı kabul edilir.

(4) Aracın ya da değiştirilebilir susturucu sisteminin, Ek II ve Ek VII’de belirtilen tip onayı deneyinin yapıldığı koşullardan farklı olan normal karayolu sürüş koşullarındaki ses emisyonu, tip onayı deney sonuçlarından önemli ölçüde sapmamalıdır.

(5) İmalatçı, sadece bu Yönetmelikteki ses emisyonu gerekliliklerine uymak amacıyla, normal karayolu sürüş koşullarında çalışır durumda olmayan herhangi bir mekanik, elektrikli, termal ya da başka tür cihazı ya da prosedürü kasıtlı olarak değiştiremez, uyarlayamaz ya da devreye sokamaz.

(6) İmalatçı tip onayı başvurusunda, Ek VII’nin İlavesinde belirtilen örneğe uygun şekilde hazırlanmış ve onaylanacak araç tipi ya da değiştirilebilir susturucu sisteminin bu maddenin gerekliliklerine uygunluğunu gösteren bir bildirim sağlamalıdır.

(7) Aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması halinde, birinci ila altıncı fıkralar N1 kategorisindeki araçlar için uygulanmaz.

 1. a) Motor hacmi 660 cm3’ü ve teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle kullanılarak hesaplanan güç/kütle oranı 35’i aşmayan,
 2. b) Taşıma kapasitesi en az 850 kg olan ve teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle kullanılarak hesaplanan güç/kütle oranı 40’ı aşmayan.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve etiketleme

MADDE 8 – (1) Araç imalatçıları/ithalatçıları ve dağıtıcıları; her bir aracın bu Yönetmelik uyarınca ölçülen, dB(a) desibel olarak ses seviyesinin, teknik tanıtım malzemelerinde ve satış noktasında kolayca görünür bir yerde gösterilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Akustik araç uyarı sistemi (AVAS)

MADDE 9 – (1) 1/7/2019 tarihinden itibaren imalatçılar, hibrit elektrikli ve sade elektrikli araçların yeni tiplerine Ek VIII’de belirtilen gerekliliklere uyan AVAS sistemi takmalıdır. 1/7/2021 tarihinden itibaren imalatçılar, tip onayı mevcut yeni imal edilen hibrit elektrikli ve sade elektrikli araçlara AVAS sistemi takmalıdır. Söz konusu tarihlerden önce imalatçılar, araçlara AVAS sistemi takarlarsa, bu sisteminin Ek VIII’de belirtilen gerekliliklere uygun olmasını sağlamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır ve Ek XII’de verilen korelasyon tablosuna uygun olarak okunur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek II’nin 3.1.1 maddesinde açıklandığı gibi deney pistinin uyumunu kontrol etmek için, 30/6/2019 tarihine kadar ISO 10844:2011 standardına alternatif olarak ISO 10844:1994 standardı uygulanabilir.

(2) Güç aktarma organlarında mekanik bağlantı tertibatı olmayan içten yanmalı motorlu seri hibrit tahrik tertibatlı araçlar, 30/6/2019 tarihine kadar 7 nci maddenin gerekliliklerinden muaftır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin;

 1. a) Ek II’sinin 3.1.1 maddesi 1/7/2019 tarihinde,
 2. b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 1/7/2027 tarihinde,
 3. c) Diğer maddeleri 1/7/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , , ,

Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete
Sayı : 29425
YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1003/2010)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ile değiştirilen (EU) 1003/2010 sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 11/7/1999 tarihli ve 23752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/222/AT)’ne göre verilen onayların kapsam genişletmeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin 1.2.1.2.1, 1.2.1.5.1, 1.2.1.5.2 ve 1.2.3 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.2.1.2.1. Plaka aracın boylamasına düzlemine dik (± 5°) olmalıdır.”

“1.2.1.5.1. Eğer plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20 m’yi aşmıyorsa, aşağıdaki dört düzlem içerisine dahil olan bütün alan içerisinde plaka görünür olmalıdır:

– Plakanın iki yanal kenarına dokunan ve plakanın merkezinden geçen ve aracın boylamasına orta düzlemine paralel olan düzlem ile ilişkili olarak sağa ve sola dışa doğru 30° ölçülen bir açı oluşturan iki düşey düzlem,

– Plakanın üst kenarına dokunan ve yatayla yukarı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan düzlem,

– Plakanın alt kenarı boyunca yatay düzlem.”

“1.2.1.5.2. Eğer plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20 m’yi aşıyorsa, aşağıdaki dört düzlem içerisine dahil olan bütün alan içerisinde plaka görünür olmalıdır:

– Plakanın iki yanal kenarına dokunan ve plakanın merkezinden geçen ve aracın boylamasına orta düzlemine paralel olan düzlem ile ilişkili olarak sağa ve sola dışa doğru 30° ölçülen bir açı oluşturan iki düşey düzlem,

– Plakanın üst kenarına dokunan ve yatayla yukarı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan düzlem,

– Plakanın alt kenarına dokunan ve yatayla aşağı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan düzlem.”

“1.2.3. Araç imalatçısı tarafından bir aracın yük çekmek için uygun olduğu beyan edildiğinde (2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin 2.11.5 maddesi) ve arka tescil plakasının takılma alanı izin verilen ve/veya tavsiye edilen herhangi bir mekanik bağlantı tertibatı montajı nedeniyle geometrik görüş düzlemlerinin dahilinde engellenebilir (kısmen) bir durumda ise, bu durum deney raporunda belirtilir ve AT Tip Onayı Belgesinde ifade edilir. Ayrıca, takılıysa ve kullanımda değilse, bu tür mekanik bağlantı tertibatının açma anahtarı da dahil herhangi bir alet kullanılmadan sadece çıkartılabilir veya konumu değiştirilebilir olmasını sağlamak için önlemler alınmadıkça, araç tip onayı verilmemelidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/8/2012 28384
Etiketler: , , , ,