Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Şubat 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 29623

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Akaryakıt antreposu olarak işletilmek istenen tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen akaryakıt ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit akaryakıtın aynı izin kapsamında depolanmasına yönelik yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama lisansı veya transit akaryakıt depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin başında yer alan “ilgili” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek hallerde veya ilgili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde yer alan “petrol ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) antrepo ile antrepoya alınan eşyanın özellikleri dikkate alınarak sadece antrepo sahası giriş ve çıkışına kamera sistemi kurulması istenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası, altıncı fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun yöntem ve cihazlarla yapılması esastır. Ancak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce ve yurtdışına transit edilecek bu eşyanın tanklardan çıkışında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır. Yurtdışına transit edilecek olması durumu hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek hallerde bu eşya, sayaç sistemi ile ölçümünün yapılması koşuluyla antrepoya alınmaksızın doğrudan başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilir.”

“Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhal antrepodan çıkarma işlemine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem akaryakıt antreposu tanklarına konulan eşya için on beş gün, diğer eşya için ise altmış gün içinde tamamlanır.”

“(8) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespitinde, sayaç ile yapılan ölçümler dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sistemlerinin kurulumu 15/2/2017 tarihine kadar tamamlanır. Sayaç sistemleri kurulana kadar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespiti uygun yöntem ve cihazlarla yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Gümrük Müşavirliği yapacak olan tüzel kişiliklere ilişkin uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2009                   27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013                    28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
Etiketler: , ,

2016 Model sıfır km Fiat Otomobil Fiyatları Listesi

sfır km 2016 model Fiat otomobil fiyatları listesi (TL)
2016 Model Fiat 500 / 500C otomobil fiyatları Listesi
500 Pop 1.2 Fire 69HP 51.400
500 Pop 1.2 Fire 69HP Dualogic 57.400
500 Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic 63.400
500 Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic 69.400
500C Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic 69.400
500C Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic 75.400
sıfır km Fiat 500L otomobil fiyatları Listesi 2016 model
Popstar 1.4 Fire 95HP 58.900
Popstar 1.3 M.Jet 95HP 69.900
Popstar 1.3 M.Jet 95HP Dualogic 73.900
Rockstar 1.3 M.Jet 95HP 75.900
Rockstar 1.3 M.Jet 95HP Dualogic 79.900
Rockstar 1.6 M.Jet 120HP 79.900
0 km Fiat 500L LIVING otomobil fiyatları listesi 2016 model
Lounge 1.3 M.Jet 95HP Dualogic Euro 6 (5 Koltuk) 79.900
Lounge 1.3 M.Jet 95HP Dualogic Euro 6 (7 Koltuk) 80.900
Lounge 1.6 M.Jet 120HP Euro 6 (7 Koltuk) 80.900
2016 Model Fiat PANDA araba fiyatları listesi
Pop 1.2 69HP 41.900
Joy 0.9 85HP Twinair Dualogic 49.900
1.3 M.Jet 4×4 75HP Euro 6 64.400
Cross 1.3 M.Jet 80HP Euro 6 73.400
0 km Fiat PUNTO 2016 model araba fiyatları listesi
Popstar 1.4 Fire 77HP S&S 43.900
2016 Model Fiat linea sıfır km araba fiyatları listesi
Pop 1.4 77HP 45.950
Pop 1.3 M.Jet 95HP 56.450
Urban 1.3 M.Jet 95HP 59.450
Easy 1.4 Fire 95 HP 50.400
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 60.900
Urban 1.4 Fire 95 HP 53.900
Urban 1.6 E-Torq AT 110 HP 60.900
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 64.400
Lounge 1.6 E-Torq AT 110 HP 64.900
Urban1.6 M.Jet 120 HP 67.900
dizel ikinci el  fiat egea araba fiyatları piyasası,sıfır km spor araba fiyatları ve ikinci el fiat linea fiyatları,bayanlar için 2.el otomatik vitesli araba modelleri ve fiyatları,sıfır faizli kredili 2nci el ve 0 km dizel benzinli hibrit elektrikli tüplü araba kampanyaları,en ucuz 0km otomobil fiyatları,ikinci el en ucuz arabalar,ikinci el fiat egeya,sahibinden 2el panda,ikinci el punto,taksitli fiat 500/500c/500 L/500L Living,ikinci el fiat ve güncel sıfır km fiat binek araçların fiyat listesi ve kampanyaları, teknik özellikleri /donanımı, yakıt tüketimi hakkında detaylı bilgileri yetkili fiat satıcılarından alabilirisniz.kaynak:11/02/2016
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

sıfır km 2016 Model Fiat Ticari Araç Fiyatları listesi

2016 model sıfır km Fiat Ticari Araçları Fiyat Listesi (TL)
0 km Fiat Fiorino PANORAMA fiyatları listesi  2016 model
Pop 1.3 M.Jet 75HP 58.550
Emotion 1.3 M.Jet 75HP 62.200
Premio 1.3 M.Jet 95HP 64.950
2016 model Fiat DOBLO PANORAMA fiyatları listesi
1.6 M.Jet 105HP Easy 70.600
1.6 M.Jet 105HP Easy Maxi 73.100
1.6 M.Jet 105HP Premio Plus (Gri / Black) 78.850
1.6 M.Jet 90HP Conformatic (Gri / Black) 82.600
1.3 Mjet 75 HP Combi Pop ESP 44.450
1.3 Mjet 75 HP Combi Safeline ESP 46.700
1.3 Mjet 75 HP Combi Emotion ESP 48.700
1.3 Mjet 75 HP Premio ESP 49.950
1.3 Mjet 95 HP Premio ESP 51.450
SIFIR km Fiat DOBLO COMBI fiyatları listesi 2016
1.3 M.Jet 90Hp Easy ESP 50.700
1.6 M.Jet 105Hp Easy ESP 54.200
1.3 M.Jet 90Hp Safeline ESP 53.200
1.6 M.Jet 105Hp Safeline ESP 56.700
1.3 Ecojet 90Hp Premio Plus (Gri / Black) 58.700
1.6 M.Jet 105Hp Premio Plus (Gri / Black) 61.200
1.6 M.Jet 90Hp Conformatic Premio Plus (Gri / Black) 64.450
Trekking 1.6 M.Jet 105Hp 63.200
1.3 M.Jet 90Hp Easy Maxi ESP 52.700
1.3 M.Jet 90Hp Safeline Maxi ESP 55.200
2016 Model Fiat DOBLO CARGO fiyatları listesi
1.3 M.Jet 90Hp Cargo ESP 44.700
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus ESP48.200
1.3 Ecojet 90Hp Cargo Plus ESP 49.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Maxi ESP 47.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi ESP 51.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus Maxi ESP 51.200
1.3 Ecojet 90Hp Cargo Plus Maxi ESP 52.200
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi ESP 54.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi XL ESP 52.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi XL ESP 56.200
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo +5 ESP 57.780
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo -18 ESP 59.780
1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo +5 ESP 61.280

1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo -18 ESP 63.280

5.500 TL’ye varan Toyota Corolla 2015 MY İndirimi!

2016 Fiat PRATICO Peşin indirimli Anahtar Teslim Fİyatı ( TL)

Pratico 1.3 M.Jet 90Hp ESP 48.860
Pratico 1.6 M.Jet 105Hp ESP 51.870
Pratico Plus 1.3 M.Jet 90Hp ESP 51.180
Pratico Plus 1.6 M.Jet 105Hp ESP 54.190

Jeep Compas  sıfır km suv kampanyaları ve fiyatları,

Maxi 8 M³ 2. 115 HP 61.790
Maxi 11,5 M³ 2.3 130 HP 64.990
Maxi 13 M³ 2.3 130 HP 68.790
Maxi 15 M³ 2.3 130 HP 73.420
Maxi 17 M³ 2.3 130 HP 75.310
Maxi 13 M³ 2.3 130 HP Frigo +5 81.500
Maxi 15 M³ 2.3 130 HP Frigo +5 86.130
sıfır km 2016 Model Fiat DUCATO KAMYONET Peşin indirimli Anahtar Teslim Fİyatı ( TL)
2800S 2.3 130 HP (Kasasız) 57.670
2800S 2.3 130 HP (Std Sac Kasalı) 59.950
3250M 2.3 130 HP (Kasasız) 61.330
3250M 2.3 130 HP (Std Sac Kasalı) 63.610
3850L 2.3 130 HP (Kasasız) 64.930
3850L 2.3 130 HP (Kasalı) 67.460
4200XL 2.3 130 HP (Kasasız) 67.680
4200XL 2.3 130 HP (Kasalı) 70.190
2800DC 2.3 130 HP (Kasasız) 68.430
2800DC 2.3 130 HP (Çift Kabin Std Sac Kasalı) 70.720
3850L 2.3 130 HP Polyester Kasa 76.590
3850L 2.3 130 HP Monopon Kasa 79.560
4200XL 2.3 130 HP Polyester Kasa 77.960
4200XL 2.3 130 HP Monopon Kasa 80.930
3850L 2.3 130 HP Frigo +5  82.300
3850L 2.3 130 HP Frigo -18  85.270
4200XL 2.3 130 HP Frigo +5  83.660
Minibus 11,5 M3 (13+1) City 2.3 130 HP 83.550
Minibus 13 M3 (16+1) City 2.3 130 HP 85.490
Minibus 15 M3 (16+1) City 2.3 130 HP 87.360
Minibus 15 M3 (16+1) Delux 2.3 130 HP 91.090
Minibus 15 M3 (16+1) Technolux 2.3 130 HP 96.750
Otobüs 15 M3 (19+1) Okul 2.3 130 HP 97.170
2nciel fiat doblo kamyonet fiyatları piyasası,sıfır km ticari araçlar ve 2.el fiat ticari araç fiyatları,ikinci el fiat doblo piyasası fiyatları,kredili fiat fiorino,sahibinden satılık fiat dukato otobüs münübüs kamyonet,otomatik vitesli,2nci el damperli kamyonet,yüzde 0 faizli 2.el ticari araçlar,takaslı 2.el fiyat pratiko kamyonet,faizsiz hususi oto,sıfır faizli doblo kamyonet fiyatları,tek çift sürgülü doblo fiorino ikinciel fiyatları,fiat ticari araçların teknik özellikleri,donanımı, yakıt tüketimi,en ucuz ikinci el ticari araçlar ve güncel fiat ticari araç kampanyaları ve fiyat listesi hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili fiat bayilerinden alabilirisniz.Kaynak:fiat 10/02/2016
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 Model Nissan Araba Fiyatları Listesi sıfır km

MOTOR MOTOR GÜCÜ (hp) YAKIT TİPİ VİTES TİPİ DONANIM 2016 MODEL
YILI LİSTE FİYATI
1.2 80 BENZİNLİ DÜZ VİTES STREET 44.900 TL
1.2 80 BENZİNLİ CVT (A/T) STREET 50.600 TL
1.2 80 BENZİNLİ DÜZ VİTES MATCH 48.550 TL
1.2 80 BENZİNLİ CVT (A/T) MATCH 53.750 TL
DIG-S 98 BENZİNLİ DÜZ VİTES DESIRE 58.990 TL
DIG-S 98 BENZİNLİ CVT (A/T) DESIRE 64.190 TL

2016 model Nissan NOTE FİYAT LİSTESİ

Note modeli 2016 Model Yılı olarak özel siparişle getirtilmektedir.

 

MOTOR MOTOR GÜCÜ (hp) YAKIT TİPİ VİTES TİPİ DONANIM 2016 MODEL
YILI LİSTE FİYATI
1.2 80 BENZİNLİ DÜZ VİTES VISIA 55.750 TL
1.2 80 BENZİNLİ DÜZ VİTES TEKNA 60.550 TL
dCi 90 DİZEL DÜZ VİTES VISIA 64.300 TL
dCi 90 DİZEL DÜZ VİTES TEKNA 69.100 TL
dCi 90 DİZEL DÜZ VİTES PLATINUM * 74.500 TL
MOTOR MOTOR GÜCÜ (hp) YAKIT TİPİ VİTES TİPİ DONANIM 2016 MODEL
YILI LİSTE FİYATI
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES VISIA 57.800 TL
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES TEKNA 63.400 TL
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES SKY PACK 66.600 TL
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES BLACK EDITION 69.750 TL
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES SPECIAL EDITION 71.450 TL
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES PLATINUM 75.700 TL
DIG-T 115 BENZİNLİ DÜZ VİTES PLATINUM PREMIUM PACK 78.800 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) VISIA 62.370 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) TEKNA 67.970 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) SKY PACK 71.170 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) BLACK EDITION 74.320 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) SPECIAL EDITION 76.030 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) PLATINUM 80.280 TL
1.6 117 BENZİNLİ CVT (A/T) PLATINUM PREMIUM PACK 83.380 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES VISIA 64.590 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES TEKNA 70.190 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES SKY PACK 73.390 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES BLACK EDITION 76.540 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES SPECIAL EDITION 78.250 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES PLATINUM 82.500 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES PLATINUM PREMIUM PACK 85.600 TL
MOTOR MOTOR GÜCÜ (hp) YAKIT TİPİ VİTES TİPİ DONANIM 2016 MODEL
YILI LİSTE FİYATI
DIG-T 115 BENZİN DÜZ VİTES VISIA 75.200 TL
DIG-T 115 BENZİN DÜZ VİTES TEKNA 82.800 TL
DIG-T 115 BENZİN DÜZ VİTES SKY PACK 88.400 TL
DIG-T 115 BENZİN DÜZ VİTES BLACK EDITION 93.600 TL
DIG-T 115 BENZİN X-TRONIC (A/T) VISIA 82.800 TL
DIG-T 115 BENZİN X-TRONIC (A/T) TEKNA 90.400 TL
DIG-T 115 BENZİN X-TRONIC (A/T) SKY PACK 96.000 TL
DIG-T 115 BENZİN X-TRONIC (A/T) BLACK EDITION 101.200 TL
DIG-T 115 BENZİN X-TRONIC (A/T) PLATINUM PREMIUM PACK 114.300 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES VISIA 86.200 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES TEKNA 93.800 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES SKY PACK 99.400 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES BLACK EDITION 104.600 TL
dCi 110 DİZEL DÜZ VİTES PLATINUM PREMIUM PACK 117.700 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES VISIA 91.500 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES TEKNA 99.100 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES SKY PACK 104.700 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES BLACK EDITION 109.900 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES PLATINUM PREMIUM PACK 123.000 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) VISIA 100.300 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) TEKNA 107.900 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) SKY PACK 113.500 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) BLACK EDITION 118.700 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) PLATINUM PREMIUM PACK 131.800 TL
dCi 130 DİZEL 4×4 DÜZ VİTES SKY PACK ALL MODE 4X4-i * 112.000 TL
dCi 130 DİZEL 4×4 DÜZ VİTES BLACK EDITION PREMIUM PACK ALL MODE 4X4-i * 121.000 TL
dCi 130 DİZEL 4×4 DÜZ VİTES PLATINUM PREMIUM PACK ALL MODE 4X4-i * 130.300 TL

 4×4 4×2 Nissan X-TRAIL FİYAT LİSTESİ 2016 Model
5.500 TL’ye varan Toyota Corolla 2015 MY İndirimi!

MOTOR MOTOR GÜCÜ (hp) YAKIT TİPİ VİTES TİPİ DONANIM 2016 MODEL
YILI LİSTE FİYATI
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES VISIA 110.700 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES SKY PACK 120.500 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES DESIGN PACK 125.750 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES BLACK EDITION 133.200 TL
dCi 130 DİZEL DÜZ VİTES PLATINUM PREMIUM PACK 140.400 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) SKY PACK 131.500 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) DESIGN PACK 136.750 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) BLACK EDITION 144.200 TL
dCi 130 DİZEL X-TRONIC (A/T) PLATINUM PREMIUM PACK 151.400 TL
dCi 130 DİZEL 4×4 DÜZ VİTES SKY PACK ALL MODE 4X4-i* 133.000 TL
dCi 130 DİZEL 4×4 DÜZ VİTES DESIGN PACK ALL MODE 4X4-i* 138.250 TL

– Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları 01.02.2016 tarihinden itibaren bir sonraki sirküler açıklanana kadar geçerli 2016 Model Yılı fiyat sirküleridir.

– Kampanya dahilindeki araçlar başka kampanya ile birleştirilemez. Kampanyalı araçlar stoklar ile sınırlıdır.

Garanti’den 0 km ve ikinci el Taşıt ( 10 yaşa kadar) Kredisi

– Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan tüm değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına trafik sigortası bedeli dahil değildir.

– Teslim tarihindeki fiyatlarımız geçerlidir.

– Kampanyalı araçlarımızdaki opsiyon fiyatları koşullara göre farklılık gösterebilir.

*Özel sipariş ile getirilmektedir. Teslim tarihi için lütfen Nissan bayileri ile temasa geçiniz.

4*4 4*2 nissan suv ikinci el fiyatları, sıfır km nissan arabalar ve en ucuz 2.el otomobil fiyatları,dizel benzinli lpgli elektrikli ikinciel araç fiyatları, faizsiz araba fiyatları,en ucuz sıfır km arabalar,banka kredili 2nci el ve 0km en ucuz otomobil fiyatları ve kampanyaları,güncel nissan sıfır km araba fiyatları listesi ve kampanyaları,nissan araçların teknik özellikleri ve yakıt tüketimi donanımı hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili nissan satıcılarından alabilirsiniz.Kaynak:nissan 04/02/2016

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

NISSAN’DA 3+ SERVİS KAMPANYASI

Nissan Türkiye’den, üç (3) yaşını doldurmuş modellerde servis bakım kampanyası!

NISSAN'DA 3+ SERVİS KAMPANYASI

Üç (3) yaşını doldurmuş NISSAN sahipleri için çok özel fiyatlar yetkili servislerimizde sizleri bekliyor. 20 Eylül 2013’ten itibaren geçerli olan servis bakım kampanyasında,aşağıda belirtilen benzinli ve dizel bakım paketleriyle, araçların ömrünü uzatan, uzun vadede aracın değerini koruyan bakım hizmetini avantajlı fiyatlarla değerli Nissan müşterilerine sunarak,ekonomik ve güvenli çözümler üretiyoruz.

5.000 TL Toyota Yaris Hybrid 2015 MY İndirimi!

QASHQAI BAKIM PAKETLERİ

308 TL (Benzinli)
427 TL (1.5 Dizel)
548 TL (2.0 Dizel)

NOTE BAKIM PAKETLERİ

250 TL (1.4 Benzinli)
264 TL (1.6 Benzinli)
356 TL (Dizel)

MICRA BAKIM PAKETLERİ

3.000 TL Toyota Yaris 2015 MY İndirimi!

250 TL (K12 Benzinli)
250 TL (K13 Benzinli)
366 TL (K12 Dizel)

PICK UP BAKIM PAKETLERİ

295 TL (Dizel)

ALMERA BAKIM PAKETLERİ

218 TL (Benzinli)

NAVARA BAKIM PAKETLERİ

389 TL (Dizel)

PRIMERA BAKIM PAKETLERİ

Garanti’den 0 km ve ikinci el Taşıt ( 10 yaşa kadar) Kredisi

230 TL (P12 1.6 Benzinli)
250 TL (P12 2.0 Benzinli)

JUKE BAKIM PAKETLERİ

289 TL (1.6 Benzinli)
426 TL (1.5 Dizel)

X-TRAIL BAKIM PAKETLERİ

230 TL (T30 Benzinli)
310 TL (T31 Benzinli)
609 TL (T31 Dizel)

5.500 TL’ye varan Toyota Corolla 2015 MY İndirimi!

BENZİNLİ ARAÇ BAKIM PAKETİ İÇERİĞİ*: HAVA FİLTRESİ+YAĞ FİLTRESİ+POLEN FİLTRESİ+YAĞ+İŞÇİLİK
DİZEL ARAÇ BAKIM PAKETİ İÇERİĞİ**: HAVA FİLTRESİ+YAĞ FİLTRESİ+POLEN FİLTRESİ+YAKIT FİLTRESİ+YAĞ+İŞÇİLİK

Belirtilen bakım paketlerini,kaliteli ve onaylı yedek parçaları kullanarak, en yüksek kalite ve işçilik standartlarını uygulayarak, alanında uzman teknisyenler istihdam ederek makul fiyatlarla sunuyoruz. Türkiye’nin 40 noktasında bulunan NISSAN yetkili servislerinde geçerli olan bu kampanya süresince fırsatları yakalamanız için Nissan Yetkili Servisi’ne gelin ve kendiniz keşfedin.
NISSAN’larınıza en iyi biz bakarız!

2015 Nissan Qashqai ve X-Trail modellerinde ise 50 bin TL krediye 20 ay vade ve yüzde 0,89 faiz imkanı bulunuyor.

* Nissan Almera ve Nissan Primera’da buji de pakete dahildir. ** Nissan pick-up’ta, polen filtresi pakette yer almamaktadır.
Paket içerik ve fiyatları, Nissan Otomotiv A.Ş.tarafından tavsiye niteliğinde olup değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Paket fiyatlarımıza KDV dahildir.

*3+ Kampanyası sadece paketlerde belirtilen modelleri kapsamaktadır.

Etiketler: , , , , , , , ,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

2 Şubat 2016 SALI Resmî Gazete  Sayı : 29612

TEBLİĞ

Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 inci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Genel Şartlar ekleriyle bir bütündür. Sigorta teminat limitleri kaza tarihi itibarıyla uygulamaya esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortacının bu maddenin birinci paragrafının (d) bendi kapsamında olmasına rağmen ilgililere yaptığı tazminat ödemeleri için sigortalının terekesine ve tereke borçlusu olan mirasçılarına sigortalının kusuru oranında ve ilgili mevzuat dahilinde müracaat hakkı saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların B.4 üncü maddesinin ikinci paragrafı ile üçüncü paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir.”

“b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,”

MADDE 4 – Aynı Genel Şartlara C.10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

C.11. GENEL ŞARTLARIN UYGULANACAĞI SÖZLEŞMELER

Bu Genel Şartlar yürürlük tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartların “C.11. YÜRÜRLÜK” maddesinin başlığı “C.12. YÜRÜRLÜK” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Genel Şartlara aşağıdaki madde eklenmiştir.

C.13. YÜRÜTME

Bu Genel Şartları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 7 – Bu Genel Şartların 2 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Genel Şartları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Etiketler: , , , ,

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

22 Ocak 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29601

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerine, bu eğitim seminerlerinin standart programlarına ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunulan liman ve kara tesislerinde görev alan kişilere verilecek eğitimleri, bu eğitimleri verecek olan kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesini ve eğitimin içeriğini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan liman ve kara tesislerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
 2. b) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,
 3. c) IMDG Kod eğitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında, üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere eğitim kuruluşlarına ve kendi personeline eğitim vermek üzere liman tesislerine İdarece verilen yetki belgesini,

ç) IMDG Kod eğitici belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen eğiticilerin eğitimi semineri sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara İdare tarafından verilen belgeyi,

 1. d) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Kara tesisi: Deniz yoluyla taşınacak tehlikeli yüklere ilişkin olarak; sınıflandırma, ambalajlama, yükleme, boşaltma, elleçleme, taşıma evrakı hazırlama, taşıma teklifi alma, taşıma teklifini kabul etme, taşıma, depolama, planlama ve kontrol görevlerinin ifa edildiği üretici, ithalatçı, ihracatçı, gönderen, alıcı, dağıtıcı, elleçleyen, sınıflandıran, ambalajlayan ve taşıyanlara ait olan ve liman tesisi kapsamı dışındaki tesisleri,
 3. f) Liman tesisi: Sınırları Bakanlık tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları ihtiva eden tesisi,
 4. g) Tehlikeli yük: IMDG Kod kapsamında bulunan yükleri,

ğ) Eğitim kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Seminerleri, Sınav, Eğiticilerin Eğitimi ve Eğitici Yükümlülükleri

Eğitim seminerleri

MADDE 5 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili verilen eğitim seminerleri aşağıda belirtilen dört ana başlık altında verilir:

 1. a) Genel farkındalık eğitimi semineri: Bu eğitim semineri, deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, yük taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, ayrıştırma, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanıma ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.
 2. b) Göreve yönelik eğitim semineri: Genel farkındalık eğitim seminerine ilave olarak, kişilerin icra ettiği göreve ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.
 3. c) Emniyet eğitimi semineri: Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimi içerir.

ç) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kodda yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

(2) Tehlikeli yüklerle ilgili verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.

(3) Eğitim seminerleri yetkilendirilmiş eğiticiler marifetiyle İdarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ve liman tesisleri tarafından düzenlenir.

(4) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin görev ve sorumluluklarına uygun olarak genel farkındalık eğitimi, göreve yönelik eğitim ile emniyet eğitimi ve iki yılda bir yenileme eğitimi seminerlerine katılmaları zorunludur.

(5) Genel farkındalık, göreve yönelik ve emniyet eğitimleri ilgili kişilere bir bütün halinde verilir.

(6) Yetkilendirilmiş liman tesisleri sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri düzenleyebilir.

Eğitim seminerleri sınavı

MADDE 6 – (1) IMDG Kod eğitimi ve iki yılda bir alınması gereken IMDG Kod yenileme eğitimi seminerlerinin sonunda katılımcılar, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olabilmeleri için bu sınavdan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir.

(2) Yapılan bu sınavda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.

Eğiticilerin eğitimi ve eğitici olabilme şartları

MADDE 7 – (1) İdare tehlikeli yüklerle ilgili düzenlenecek eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

(2) Eğitici seminerine katılabilmek için, lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlardan;

 1. a) En az uzakyol birinci zabiti veya uzakyol birinci mühendisi ehliyetine sahip olmak veya,
 2. b) Tehlikeli maddelerin taşınması veya depolanması faaliyetlerinde bulunan kuruluşların yük ve emniyet operasyonlarında en az beş yıl çalışmış olmak veya,
 3. c) Tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak,

şartı aranır.

(3) Eğiticilerin eğitimi seminerine katılanlar, seminer sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 80 puan almaları halinde başarılı kabul edilir ve İdare tarafından eğitici olarak belgelendirilirler. Bu belgenin geçerlilik süresi beş yıldır.

(4) Eğitici olarak belgelendirilebilmek için, yetkili bir yangın söndürme eğitim merkezinin uygulamalı yangın söndürme eğitimi katılım belgesine sahip olunması şartı aranır.

(5) Bir eğitici en fazla iki yetkilendirilmiş kuruluşta görev yapabilir.

Eğitici belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Eğitim semineri faaliyetlerinde aktif olarak görev yapan eğiticilerin belgeleri, belge geçerlilik süresi sonunda İdareye başvurmaları halinde yenilenir. Beş yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde eğitim faaliyetinde bulunmayanların belgelerinin yenilenebilmesi için, bu kişilerin İdare tarafından düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi seminerine yeniden katılım sağlamaları gerekir.

IMDG Kod eğiticisinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) IMDG Kod eğiticisinin görev ve yükümlülükleri şunlardır;

 1. a) Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuatta belirtildiği şekilde eğitim müfredatına uygun eğitim vermek,
 2. b) Eğitimde, IMDG Kodun ve ulusal mevzuatın öngördüğü eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatı ile görsel araçları kullanmak,
 3. c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri adını ve soyadını yazarak imzalamak,

ç) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesinde eğitim vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Yükümlülükler

Yetkilendirilecek kuruluşlar ve liman tesisleri

MADDE 10 – (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere, liman tesislerini ise kendi personeline eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirir.

Eğitim yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

MADDE 11 – (1) Yetkilendirme talebinde bulunan kuruluşlar ve liman tesisleri aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurur;

 1. a) Başvuru dilekçesi,
 2. b) Faaliyet alanı içerisinde denizcilik ile ilgili konuların yer aldığı dernek ve vakıflar için kuruluş tüzüğü, ticari kuruluşlar için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 3. c) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az iki kişinin adli sicil kaydı,

ç) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az iki kişinin imza sirkülerinin onaylı sureti,

 1. d) Vergi levhası fotokopisi,
 2. e) Eğitim kuruluşları için IMDG Kod eğitici belgesi almış en az biri kadrolu olmak kaydıyla iki eğitici, liman tesisleri için ise kadrolu en az bir eğiticinin;

1) IMDG Kod eğitici belgeleri,

2) Eğiticilerin istihdam edildiğine dair yapılan sözleşme,

3) Kadrolu eğiticinin SGK bildirgesi,

4) Eğiticinin T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi fotokopisi,

 1. f) ISO 9001-2008 kalite belgesi. Kendi personeline yönelik olarak eğitim semineri düzenleme yetkisi talebinde bulunan liman tesislerinden bu belge aranmaz.

(2) İdare tarafından eğitim yetki belgesi talebinin uygun görülmesini müteakip eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont İdareye ibraz edilir.

Eğitim yetki belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi

MADDE 12 – (1) İdare tarafından başvurular 30 gün içerisinde değerlendirilir. Uygun bulunan başvurular için eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair makbuzun İdareye ibraz edilmesini müteakip, başvuruları uygun bulunan kuruluşlara, liman tesislerine eğitim yetki belgesi beş yıl süreyle düzenlenir.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, yetki belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından üç ay önce İdareye başvurması ve 11 inci maddede belirtilen başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi halinde, İdare tarafından yetki belgesi beş yıl süre ile yenilenir.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesisleri;

 1. a) Eğitim seminerlerini, eğiticilere yazılı ve görsel anlatım imkânları veren, katılımcıların rahat edebileceği şekilde iklimlendirilmiş temiz bir ortamda vermekle,
 2. b) Katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamlarını sağlamak ve bu hususta günlük yazılı kayıt tutmakla,
 3. c) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

ç) Eğitim seminerlerini 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlemekle,

 1. d) Bu eğitimleri, İdare tarafından yetkilendirilen eğitimcilere verdirmekle,
 2. e) Eğitim programlarını bitirenlere, alınan eğitimin niteliğini belirten katılım sertifikası vermekle,
 3. f) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtları en az üç yıl süreyle saklamakla,
 4. g) Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak bilgileri eğitim başlama tarihinden en az üç gün önce e-Devlet sistemi üzerinden UDHB Eğitim Kurumları Hizmetleri aracılığıyla İdareye bildirmekle,

ğ) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

 1. h) Eğitime ilişkin kitap, CD ve benzeri yazılı ve görsel malzemeleri hazırlamakla ve istenmesi halinde İdareye göndermekle,

ı) Yapılacak iş ve işlemlerde ilgili kanunlara, bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge ve talimatlara uymakla,

 1. i) Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan Bakanlık personeline, istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,
 2. j) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belge Ücretleri, Denetim ve İdari Müeyyideler

Belge ücretleri

MADDE 14 – (1) Eğiticilere düzenlenen IMDG Kod eğitici belgesi ücreti bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 571 (beşyüzyetmişbir) TL’dir. Söz konusu belgenin yenileme ücreti ise belge ücretinin %50’si kadardır.

(2) IMDG Kod eğitim yetki belgesinin ücreti bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 19372 (ondokuzbinüçyüzyetmişiki) TL’dir. Söz konusu belgelerin yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.

(3) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak tahsil edilir.

Denetim

MADDE 15 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, Liman Başkanlıkları personeli aracılığıyla yapar.

(3) İdare, kendi personeliyle de denetim yapabilir.

(4) Denetimler yılda en az bir kere olmak üzere İdarenin uygun gördüğü tarihte ve periyodlarda yapılır.

(5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Eğitim yetki belgesi sahiplerinin uyarılması ve belgelerin askıya alınması

MADDE 16 – (1) Bakanlık personeli tarafından yapılan denetimler neticesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisinin 13 üncü maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği veya başvuru şartlarındaki yeterliliğini kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, 18 inci maddede belirtilen idari para cezası uygulanır. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisinin tespit edilen eksikliklerini tamamlamak üzere bir ay süre verilir.

(2) Bu süre sonunda, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisi eksikliklerini tamamlamaz ise eğitim yetkisi üç ay süreyle askıya alınır.

(3) Yetkileri askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisi, eğitim yetkilerinin askıya alındığı süre içinde eğitim seminerleri düzenleyemez.

(4) Yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, İdare tarafından duyurulur.

Eğitim yetkisinin iptali

MADDE 17 – (1) Yetkilerin askıya alındığı üç aylık süre sonunda, eksikliklerin devam ettiğinin tespiti halinde veya takip eden iki yıl içerisinde askıya alınmayı gerektirecek sebeplerin tekrarı halinde yetkilendirilmiş kuruluşun tüm yetkileri iptal edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerine 618 sayılı Kanun, 4922 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanır.

(2) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre:

 1. a) 13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden yetkilendirilmiş kuruluşlara, her bir fıkra için 300 (üçyüz) Türk Lirası,
 2. b) 9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod eğiticilerine, her bir fıkra için 100 (yüz) Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(3) Birinci fıkra kapsamında idari para cezasıyla cezalandırılan gerçek veya tüzel kişiler ile IMDG Kod eğiticilerine, aynı ihlali tekrar işlemeleri halinde iki katı idari para cezası uygulanır.

(4) Verilen idari para cezaları tebliğini müteakip bir ay içerisinde ödenir.

(5) Verilen idari para cezaları ödeme süresi içerisinde muhasebe yetkilisi mutemetleri veya muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenmemesi halinde, kesinleşmesini müteakip yedi işgünü içerisinde vergi dairesine bildirilir. Vergi dairelerince bu idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

(6) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, Bakanlık personeli tarafından “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak;

 1. a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak,
 2. b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,
 3. c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak,

 1. d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında” yazarak kayıt koymak,
 2. e) Tutanakları düzenlendiği andan itibaren 48 saat içerisinde bağlı olduğu birime teslim etmek,
 3. f) İdari para cezası karar tutanaklarını, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek,
 4. g) Tutanakların birer örneğini değerlendirme için İdareye göndermek,

ile yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler çıkartılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamaya geçiş durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının, liman tesislerinin ve eğiticilerin belgeleri sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış kişilerde 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Etiketler: , , , ,