2015 Motorlu Taşitlar MTV Vergisi’ni Halkbankası Paraf Kredi Kartı ile 3 veya 5 taksitte ödeyin, Onur Air’ den %30 indirim kazanın!

Halkbankası paraf kart ile 2015MTVmotorlu taşit vergılerı 2.taksit ödemesi ,  mtv 2.taksit ödemesi2015, paraf kredi kartına taşit pulu 2.taksit ödemesi 2015, temmuz 2015 araba bandrol fiyatları 2.taksit ödemesi, 2015 bandrol pulu 2.taksit ödemesi, mtv vergileri ikinci taksit ödeme bankadan,Halkbankası Paraf Kredi Kartına 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödemeleri,kredi kartına taksitli 2015 2.taksit mtv ödeme kampanyası,2015 Temmuz MTV taksidine hangi kredi kartı kaç taksit yapıyor?, mtv /2 hangi banka kaç taksit yapıyor

Akbank axess kredi kartına taksitli 2015 mtv Motorlu taşıt vergileri 2.taksit ödeme,

2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi 2.taksit ödemelerinde TEB Worldcard-Bonus Card kredi kartına 6 taksit kampanyası,

2015 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

PrintMTV & Onur Air Kampanyası
Motorlu Taşitlar Vergisi’ ni gib.gov.tr’ den Paraf ile 3 veya 5 taksitte ödeyin, Onur Air’ den %30 indirim kazanın!
İş Bankası Maximum kredi Kartına 2015 motorlu taşıtlar vergisi mtv 2.taksit ödeme kampanyası,
1 Temmuz- 09 Ağustos 2015 tarihleri arasında gib.gov.tr’ den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 500 TL’ ye kadar 3 taksit, 500 TL ve üzeri 5 taksit olarak gerçekleşecektir, kampanya döneminde peşin ödeme opsiyonu geçerli olmayacaktır.
MTV ödemesini Paraf, Parafly, Business kartlar ile gerçekleştiren müşterilerimiz, 01 Ekim-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Onur Air’ den yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında %30 indirim hakkı kazanacaktır.

2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Yapı Kredi Bankası world card  kredi kartı ile 2015 mtv 2nci taksit ödeme kampanyası,
İndirim şifresi ödemenin ertesi günü hak kazanan müşterilere SMS olarak iletilecek ve www.onurair.com adresinden, Paraf ile satın alınacak tek isime ait bilet alımlarında geçerli olacaktır.
Biletlemelerin uçuşa en fazla 5 gün kalaya kadar yapılması gerekmektedir ve biletlerde, biletlenen ücret sınıflarının kuralları geçerli olacaktır.

Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2 taksit ödemesi,
%30 indirim, alan vergileri, harçlar ve hizmet bedelleri hariç net ücrete uygulanacaktır, promosyon ücret grupları için geçerli olmayacaktır.

Motorlu taşit vergileri mtv 2015, ticari araç-araba-otomobil bandrol pulu fiyatları listesi
İndirim kampanyası www.onurair.com adresinden yapılacak ilk 3.000 bilet alımı ile sınırlıdır.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları
İptal ve iade işlemleri ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler indirim kampanyasına dahil değildir.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2015/22)

2 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29404

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/10)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM 2015/22)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’in 1/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/B maddesi eklenmiştir.
“MADDE 1/B – (1) TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ile Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kapsamında, akreditasyon süresi bitimi tarihi olan 13/6/2015 ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında adı geçen Yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Etiketler: , ,

Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29404

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİ TAHRİK ETMEK ÜZERE TASARLANAN MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ EMİSYONLARI VE PARÇACIK KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE
İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (2000/25/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2000/25/AT) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Faz IIIB;

1) L kategorisi motorlar ve traktörler için 1/1/2018; M ve N kategorilerindeki motorlar ve traktörler için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

2) P kategorisindeki yeni ve mevcut motorlar ve traktörler için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı, anılan tarihten sonra zorunlu olarak,

tip onayı verilir.”

“d) Faz IV,

1) Q kategorisi motorlar ve yeni tip onayı alacak traktörler için 1/1/2018; tip onayı mevcut traktörlerde 1/1/2019,

2) R kategorisindeki motorlar ve yeni tip onayı alacak traktörlerde 1/10/2018; tip onayı mevcut traktörlerde 1/10/2019,

tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Motorlardan yayılan kirleticilerin bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamamaları halinde (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen motor kategorileri için karşılarında belirtilen tarihlerden sonra, (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerde yer alan motor kategorileri için karşılarında belirtilen tarihlerden itibaren; bu Yönetmelik şartlarını sağlasalar dahi (7) ve (8) numaralı alt bentlerde belirtilen motor kategorileri için ise karşılarında belirtilen tarihlerden sonra piyasaya arzına izin verilmez.

1) A, B ve C kategorisi motorlar için 31/12/2007,

2) D, E, F ve G kategorisi motorlar için 1/1/2011,

3) H, I, J, K kategorisi motorlar için 1/1/2011,

4) P kategorisi motorlar için 1/10/2018,

5) Q kategorisi motorlar için 1/1/2019,

6) R kategorisi motorlar için 1/10/2019,

7) L kategorisi motorlar için 1/1/2019,

8) M ve N kategorisi motorlar için 1/10/2019.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/7/2007 26588
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)
2- 4/2/2011 27836
3- 19/11/2011 28117
4- 21/5/2013 28653
5- 14/8/2014 29088
Etiketler: , , , ,

Akbank Axess kredi kartı ile 2015 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödeyenler, hem 300 TL ve üzeri işlemlerde 3 taksit fırsatından hem de Digicom www.erhascrm.com sitesinde yer alan Conti, Pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim fırsatından yararlanıyor

Akbank axess kredi kartına taksitli 2015 mtv Motorlu taşıt vergileri 2.taksit ödeme,internetten  Akbank  axess kredi kartı ile 2015 taşit pulu ödeme, axes kredi kartı ile 2.el araba vergileri ödeme, akbank axess  kredi kartına taksitli 2015 2el otomobil vergileri ödeme,akses karta taksitli 2015 mtv vergileri ödeme kampanyası, motorlu taşıtlar vergisi 2.taksit 2015 akbank  axes kredi kartı ile ödeme ,temmuz ayı 2015 araç bandrol vergileri ödeme kampanyası,  Axess 2015 Temmuz  mtv ödeme kampanyası, Akbank axess mtv kampanyası 2015

2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi 2.taksit ödemelerinde TEB Worldcard-Bonus Card kredi kartına 6 taksit kampanyası,

2015 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

Akbank axess 2015 mtv taksitli ödeme kampanya

Akbank axess kredi kartına taksitli 2015 mtv Motorlu taşıt vergileri 2.taksit ödeme kampanyası,

Axess ile MTV ödemeniz hem taksitli hem sürprizli!

1-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni Axess ile ödeyenler, hem 300 TL ve üzeri işlemlerde 3 taksit fırsatından yararlanıyor hem de Digicom www.erhascrm.com internet sitesinde yer alan Conti, Pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim fırsatından yararlanıyor.

İş Bankası Maximum kredi Kartına 2015 motorlu taşıtlar vergisi mtv 2.taksit ödeme kampanyası,

Kampanya detayları:

Akbank Direkt İnternet, Akbank Direkt Mobil, Akbank ATM’leri, Akbank Telefon Şubesi, Akbank Şubeleri veya www.gib.gov.tr üzerinden yapılan 300 TL ve üzeri kredi kartı ödemeleri tek çekim olarak gerçekleşecek olup, ödemeler kredi kartına 3 taksit olarak yansıyacaktır.
Taksitli işlemlere vade farkı yansıtılmayacaktır.

Yapı Kredi Bankası world card  kredi kartı ile 2015 mtv 2nci taksit ödeme kampanyası,
Kampanyadan Axess, Wings, Free, Axess KOBİ, Axess Business, Wings Business, Bank’O Card Axess sahipleri faydalanabilir.
Free için bu kampanyaya katılım ücretsizdir.
Digicom www.erhascrm.com internet sitesinde yer alan Conti, pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim kampanyasından faydalanabilmek için “Kampanya Kodu” ödeme anında girilmelidir. Garanti  Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2 taksit ödemesi,

Kampanya Kodu; Akbank kanallarından ödeme yapan kişiler için ödeme işlemi sonunda oluşan Vergi Dekontu üzerinde yer alan “Seri-Sıra No” (Örnek: JL-0001380), www.gib.gov.tr üzerinden ödeme yapan kişiler için ise ödeme işlemi sonunda oluşan “İnternet Vergi Dairesi Ödeme Alındısı” belgesinde barkod altında “-” işaretinden sonra yer alan 11 haneli kod (Örnek: bCHR3AZZEF8)’dur.

Motorlu taşit vergileri mtv 2015, ticari araç-araba-otomobil bandrol pulu fiyatları listesi

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları
Ödemenin gerçekleştirildiği günü takip eden iş günü itibariyle kampanyadan faydalanmaya başlanabilecek olup, 20 Ağustos 2015 tarihi itibariyle kampanya kodları kullanılamayacaktır.
Akbank kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TEB Bonus Card-Worldcard kredi kartına 6 taksitli 2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi ödeme kampanyası

2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi 2.taksit ödemelerinde TEB Worldcard-Bonus Card kredi kartına 6 taksit kampanyasıaraba bandrol vergileri 2.taksit ödemesi 2015, 2015 bandrol pulu fiyatları TEB Worldcard  krta 6 taksitli, 2015 taşit pulu 2.taksidi TEB Worldcard  kartına taksitli, temmuz mtv 2.taksit ödemesi 2015, Türkiye Ekonomi Bankasından 2015 mtv 2.taksit ödeme kampanyası,temmuz 2013 mtv ödemesi TEB Worldcard ile ödeme,

2015 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

İş Bankası Maximum kredi Kartına 2015 motorlu taşıtlar vergisi mtv 2.taksit ödeme kampanyası,

Teb bonus mtv ikinci taksit kampanyasıMTV Ödemelerinize 6 Taksit

31 Temmuz’a kadar TEB Bonus Card’ınız, TEB Worldcard’ınız veya CEPTETEB Kredi Kartınız ile CEPTETEB İnternet Şubesi veya gib.gov.tr’den yapacağınız MTV ödemelerinize 3 taksit fırsatı!

Yapı Kredi Bankası world card  kredi kartı ile 2015 mtv 2nci taksit ödeme kampanyası,
Kampanya Detayları:
Kampanya 01.07.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya kapsamında 6 taksit yapılacaktır.

Garanti  Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2 taksit ödemesi,
Taksit yapılabilmesi için ödeme yapmadan önce bankada kayıtlı cep telefonundan MTV yazıp 4616’ya SMS gönderilmelidir.
Sadece SMS gönderildikten sonra yapılan işlemlere taksit uygulanacaktır.
Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

Motorlu taşit vergileri mtv 2015, ticari araç-araba-otomobil bandrol pulu fiyatları listesi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli 2015 Motorlu taşıt vergileri (MTV) ödeme Kampanyası

Maximum kredi Kartına 2015 motorlu taşıtlar vergisi mtv 2.taksit ödeme kampanyası,araç vergılerı 2.taksit ödemesi 2015,  2/ mtv 2015 temmuz bandrolü,temmuz 20145mtv 2.taksit ödeme kampanyası,temmuz 2015 bandrol ödemesi,2015 mtv vergisi ikinci taksit ödeme kampanyası, İş Bankası Maximum Kredi kartına taksitli Mtv Motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit ödeme kampanyası 2015,2015 2.taksit temmuz bandrolü mtv ödeme kampanyaları;MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit yapıyor

Yapı Kredi Bankası world card  kredi kartı ile 2015 mtv 2nci taksit ödeme kampanyası,

MTV isbankası Maximum kart kampanyası

İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli 2015 Motorlu taşıt vergileri (MTV) ikinci taksit ödeme Kampanyası

MTV Kampanyası

Başlangıç Tarihi 01.07.2015
Bitiş Tarihi 31.07.2015
​İş Bankası Maximum Kart’ınızla www.isbank.com.tr/İnternet Şubemiz veya İşCep uygulamamız üzerinden ya da www.gib.gov.tr’ den 1 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapacağınız Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizde 3 taksit fırsatı!

Garanti  Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2 taksit ödemesi,
Kampanya Detayları:

1- Kampanyamızdan Maximum özellikli İş Bankası kredi kartları ile yararlanılabilecektir.
2- Kampanyamız 1 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
3- gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV ödemeleri alt limitsiz olarak 3 taksite bölünecek, İnternet Şubemiz ve İşCep uygulamamız üzerinde ise tek ödeme, 2 ve 3 taksit seçenekleri açık olacaktır.
4- Ödemesini İş Bankası Kredi Kartı ile taksitli ödeyen müşterilerimize herhangi bir vade farkı yansıtılmayacaktır.

Motorlu taşit vergileri mtv 2015, ticari araç-araba-otomobil bandrol pulu fiyatları listesi
5- 31 Temmuz 2015 tarihine kadar belirtilen kanallar üzerinden toplamda 450 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisini ödeyen müşterilerimize, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra, Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi üzerinden, yine PO istasyonlarında kullanılabilecek 10 TL değerinde MaxiPuan hediye edilecektir.

2015 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

6- MaxiPuan Kampanyası 14 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek olup, MaxiPuanlar 5 işgünü içinde akaryakıt alışverişinin yapıldığı karta yüklenecektir. Puanların son kullanma tarihi 30 Ağustos 2015’tir.
7- Kampanyamız kredi kartı bazında değil, müşteri bazındadır. Bir müşterimiz MaxiPuan kampanyamızdan en fazla 1 kere yararlanabilecek ve kampanyamız kapsamında en fazla 10 TL ilave MaxiPuan kazanabilecektir.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları
8- Kampanyaya başvurmak adına SMS gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
9- İlave MaxiPuan kampanyasından, Şirket Kredi Kartı, Vadematik Kart, Maximum Aidatsız Kart ve İş’te Üniversiteli Aidatsız kredi kartı kampanyadan yararlanamayacaktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yapı Kredi Bankası worldcard Kredi Kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme kampanyası

Yapı Kredi Bankası world card  kredi kartı ile 2015 mtv 2nci taksit ödeme kampanyası,temmuz ayı araba bandrol fiyatları taksitli ödeme kampanyası,  temmuz ayı mtv 2.taksit ödeme kampanyası 2015, motorlu taşitlar vergisi 2. taksit ödemesi 2015,2015 mtv ikinci taksit ödemesi,world kredi kartına taksitli mtv ödeme kampanyası 2015, Yapı Kredi Bankası worldcard Kredi Kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödeme kampanyası, YKB world kredi kartı 2015 temmuz ayı motorlu taşıt vergisi 2.taksit ödeme kampanyası;2015 mtv/2 hangi banka kaç taksit yapıyor

Garanti  Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2 taksit ödemesi,

Yapı Kredi workart ile 2015 mtv 2.taksit ödeme kampanyası

Yapı Kredi Bankası worldcard Kredi Kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödeme kampanyası

Motorlu Taşıtlar Verginizi 3 Taksitle Ödeyin!

Verginizi Worldcard’ınızla 3 taksitle Yapı Kredi İnternet Şubesi’nden veya www.gib.gov.tr’den ödeyebilirsiniz. Üstelik MTV ödemesini Worldcard’ı ile yapanlara;

• SONAX Hybrid Boya Koruma Paketi 360 TL yerine 180 TL!
• Euromaster’dan klima gazı dolumu 49 TL!
Motorlu taşit vergileri mtv 2015, ticari araç-araba-otomobil bandrol pulu fiyatları listesi

Kampanya Koşulları
1– 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında http://www.gib.gov.tr/, http://www.yapikredi.com.tr, http://www.worldcard.com.tr adresinden veya Yapı Kredi Mobil şube üzerinden Worldcard ile yapılacak olan 100 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergi ödemelerine 3 taksit uygulanacaktır. Kampanyaya tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka ve Anadolubank Worldcard’lar dahildir. TEB ve Vakıfbank Worldcard’lar kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi Şubeleri’nden veya ATM’lerden hesap üzerinden ödeme yapılabilecektir. Hesap üzerinden alınan ödemelere 3 taksit uygulanamamaktadır. MTV ödesimesini Yapı Kredi Kredi Kartı ile yapan kart hamillerine özel; Sonax’tan 360 TL değerindeki SONAX Hybrid Boya Koruma Paketi World’e özel 180 TL’dir. 150 ml’lik Klima temizleyici hediye edilecektir. SONAX Hybrid Boya Koruma Paketi’ni satın almayan kart hamillerine klima suyu hediye edilmeyecektir.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MTV ödemesini Yapı Kredi kredi kartı ile yapan ve MTV dekontunu Sonax bayilerine ibraz eden kart sahipleri Sonax boya koruma paketini 31 Ağustos 2015 tarihine kadar +4 taksit fırsatı ile satın alabileceklerdir. Euromaster’dan ise ücretsiz 11 nokta kontrolü ve bireysel araçlara klima gazı dolumu ücreti 49 TL’dir. Euromaster fırsatı sadece binek, 4 x4 ve SUV araçlar için geçerli olup, hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalar için geçerli değildir. MTV ödemesini Yapı Kredi kredi kartı ile yapan ve MTV dekontunu Euromaster bayilerine ibraz eden kart sahipleri Ücretsiz 11 nokta kontrolü ve bireysel araçlara klima gazı dolumundan 31 Ağustos 2015 tarihine kadar faydalanabileceklerdir. Belirtilen imkandan yararlanmak için http://www.gib.gov.tr/, http://www.yapikredi.com.tr ve http://www.worldcard.com.tr adresinden Worldcard ile yapılan vergi ödemesine ait dekontun ilgili Sonax Service bayisine ve Euromaster noktalarına teslim etmesi gerekmektedir.

2015 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

Fırsatlardan faydalanmak için, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinin http://www.gib.gov.tr/, http://www.yapikredi.com.tr ve http://www.worldcard.com.tr üzerinden Worldcard ile yapılması gerekmektedir. Kampanyaya katılmak istemeyen kart sahipleri 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı’ndan taleplerini ilettikleri takdirde 3 taksit uygulanmayacaktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,