2018 yılı araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası

65/A Maddesi.
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak,
Kimlere Uygulanacağı: İşletenlere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 715 TL.% 25 İndirimli 536,25 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası 2018 yılı

kasksız motor kullanma cezası 2018 yılı

Bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

2018 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası 625 TL

2017 yılında ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası,araba lastiği fiyatları,Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara verilecek para cezası,  kar kış lastiğini hangi araçlar takacak,  otomobillerde kar kış lastiği takmamanın para cezası, ,sıfır oto lastik fiyatları, kar kış lastik uygulaması hangi illeri kapsıyor,  ticari araçlara kış lastiği tamama para cezası ne kadar?kamyonetlere kış lastiği takmama para cezası ne kadar,kış lastiği takmayanlara para cezası2017,Kış Lastiği Takmayanlara Para Cezası,

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hız sınırını(limitini) aşmanın cezası 2017

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller
İle Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılanaraçlardan kış lastiği takmayanlara

625

2017 yılı Harçları (Noter, pasaport, trafik, ehliyet,boşanma, nafaka, mahkeme, icra,diploma, sınav )

Kış lastiği zorunluluğu

Madde 65/A –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/2 md.)

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan 2015 yılında kar-kış lastiği takmayanlara 571 TL para cezası

2015 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası ,2015 yılı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmama para cezası ne kadar ? ,2015 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar,ticari araçlara kar lastiği takmama cezası 2015,   kamyonetlere kar kış lastiği takama cezası, otomobillere  kar kış lastiği takmamanın cezası, ticari araclara kış lastiği takmama cezası 2015, kar kış lastiğini hangi araçlar takacak

T.C.Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23/12/2014 tarih ve (2014/KDGM- 10/GENEL) sayılı Genelge ile belirlenmiştir. Tablo-2

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2015 yılı İdari Para Cezaları Miktarları

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası  ,  2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

 

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara

571

,trafikte alkollü araba kullanmanın cezası     2015 tüvtürk araç fenni muayene ücretleri,

Etiketler: , , , , ,

Kış Lastiği ve Uygulamalarına İlişkin 2014/KDGM- 09/DENETİM numaralı Genelge

Kış lastiği hangi araçlara zorunlu,Zorunlu Kış Lastiği ,kış lastiği ne zaman takılmaya başlanılacak,kış lastiği ne zaman çıkarılacak,Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor,Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisanda bitiyor,2014 2015 Kış lastiği uygulaması başladı mı,

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı  :  66002798.225.01.02-58402                                                                          10/11/2014

Konu: Kış lastikleri

GENELGE

(2014/KDGM- 09 /DENETİM)

İlgi:  27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 07 /DENETİM) sayılı Genelge

İlgi Genelgenin;

 1) KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI başlıklı 1 inci maddesinin (a) ve (ç) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “a) Kış lastiği; üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer.

ç) Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur.”

kar kış lastik uygulaması hangi illeri kapsıyor

2) DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“a)Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake)  işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.”

MTV2015 yili araba taşıt pulu bandrol vergılerı birinci ve ikinci taksit hesaplama tablosu cetveli

e) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçlarda lastik diş derinliği en az 4 mm olmak zorundadır.

 

 (3) İDARİ MÜEYYİDE başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Kış lastiği sırt desenleri

“Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan araç sahipleri için,”Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (655/KHK) İdari Para Cezası Karar Tutanağı” kullanılarak “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir ve izin verilen yerleşim yerinin adı söz konusu idari para cezası karar tutanağı üzerinde belirtilir.”

Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2014 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası 

Bu Genelge’de düzenlenen hususlar; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Lütfi ELVAN
Bakan

   kar kış lastiğini hangi araçlar takacak,

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

İlgili Sektör Kuruluşları

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan 2014 yılında kar-kış lastiği takmayanlara 519 TL para cezası

2014 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası ,2014 yılı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmama para cezası ne kadar ? ,2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar,ticari araçlara kar lastiği takmama cezası 2014,  2014 yılı araç muayene ücret listesi, kamyonetlere kar kış lastiği takama cezası, otomobillere  kar kış lastiği takmamanın cezası, ticari araclara kış lastiği takmama cezası 2014, kar kış lastiğini hangi araçlar takacak

T.C.Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 20/12/2013 tarih ve (2014/KDGM- 01/GENEL)sayılı Genelge ile belirlenmiştir. Tablo-1

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları 2014 yılı

 

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara 

519

kış lastiği takmama para cezası ne kadar2014 trafik para cezaları ,trafikte alkollü araba kullanmanın cezası

Etiketler: , , , , ,

54 ilde otomobillere kış lastiği takma zorunluluğu (otomobillere kar-kış lastiği takma zorunluluğu olan iller)

kar kış lastiği uygulaması, kış lastiği ne zaman takıp çıkarılacak

Kış lastiği hangi illerde otomobillere de zorunlu oldu?kış lastiğini hangi araçlar takacak?,kar kış lastik uygulaması hangi illeri kapsıyor?kış lastiği takmama para cezası ne kadar,oto kış lastikleri na zaman takılacak ne zman çıkarılacak?kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlar,kar lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli,

Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgeyle, başta İstanbul olmak üzere 54 ilde otomobillere kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.yüzde 0% Faizli Kredili sıfır km ticari araç fiyatları

Emniyet Genel Müdürlüğü, kış şartlarının ağır geçtiği 54 ilde bugün kış lastiği denetimine başladı. Bugün başlayan denetimler, 20 Aralık’a kadar devam edecek.

2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar,  otomobillere  kar kış lastiği takmamanın cezası,

kar kış lastiğini hangi araçlar takacak ,  2014 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası

İl merkezlerinde iki noktada, ilçe merkezlerinde bir noktada iki saat süreyle lastik denetimi yapılacak. Kış lastiği takmayana ilk seferde 77 lira para cezası kesilerek uyarılacak. İkinci seferde yakalanan araca trafikten men cezası verilecek.
2014 MTV motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması

Lastiklerde Kış Alarmı

Emniyet Genel Müdürlüğü, kış mevsimi nedeniyle karayollarında araç kayması sonucu yaşanan trafik kazalarını en aza indirmek için özel bir denetim programı başlattı. Genel Müdürlük tarafından merkezden takip edilen denetimler, 16-20 Aralık tarihleri arasında 54 ilde yapılacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri il merkezinde en az iki noktada, ilçe merkezlerinde ise en az bir noktada günde 2 saat süre ile Kış Lastiği Denetimi yapacak.

Kış lastiği takmama Cezası

Yapılacak denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak lastik kullandığı tespit edilenlere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesine göre 77 lira İdari Para Cezası kesilecek. İkinci kez yakalanan araçlar ise trafikten men edilecek.

20 Aralıktan sonra denetim yok mu? en ucuz araba fiyatları ve kampanyaları

Emniyet bürokratları, bunun özel bir denetim programı olduğuna dikkat çekerken, 20 Aralık’tan sonra denetim yapılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladılar. Sadece 16-20 Aralık tarihleri arasında yoğun kar yağışı düşünülerek, özel bir denetim programı yapıldığını, yoksa hem 54 il dışında kalanlarda hem de 20 Aralık’tan sonra rutin denetimlerin devam edeceği bilgisini verdiler.
5 günlük denetim programında şu hususlara dikkat edilecek:

1.Kış lastiği; üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 °C’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği olarak değerlendirilecektir.

Onlara, takoz,zincir,çekme halatı da zorunlu

2.ticari araç modelleri ve fiyatları, Özellikle kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlarda başta kış lastiği olmak üzere, kar lastiği, lastik diş derinlikleri, hava basıncı ile patinaj zinciri, çekme halatı, takoz gibi avadanlıkların araçların teknik yapısına uygun olarak bulundurulması ve kullanılır durumda olması kış mevsimi süresince aranacaktır.

3.Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekmektedir. yaktı en cimri ekonomik arabaların fiyatları

4.Kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile yarı römork ve römorkları çeken çekicilerdeki tahrikli dingiller üzerindeki lastiklerin (çeker lastikleri) kış lastiği olması zorunludur.

5.Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kartanesi (snowflake) işareti aranacaktır.

Değişen lastikler de kış lastiği olacak  2014 Yılı Motorlu taşıtlar vergisi MTV listesi 

6.Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunludur.

7.Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilecektir.Kış lastiği sırt desenleri

8.Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.

Edirne’de uygulandı  kar lastiği takma zorunluluğu hangi araçlar,

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de genelgenin ardından D-100 karayolunda kış lastiği uygulaması yaptı.

Şehir merkezinden çıkan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ve otomobilleri durdurarak lastiklerini kontrol eden polis ekipleri, kurallara uygun lastik kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesti.

0  ticari araç alımında hurda araç kredisi nasıl olacak Edirne Emniyet Müdürü Yardımcısı Metin Bahadır, kış lastiği takma zorunluluğunun sadece kamyonet ve yük taşımada kullanılan araçlara değil, otomobillere de zorunlu olduğunu söyledi.

Uygulama kapsamında trafikte seyreden tüm araçların kış lastiği takıp takmadıklarını kontrol ettiklerini belirten Bahadır, şöyle konuştu:ıyüzde 0% Faizli Kredili sıfır km ticari araç fiyatları 

“Artık tüm araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Bu amaçla biz de ilimizde uygulamalara başladık. Sürücüler kış lastiği takmadıkları zaman yollarda kalıyor. Kış lastiği takan sürücülerin de yola devam etmesine engel oluyorlar. Ayrıca buzlu ve karlı yollarda kış lastiği kaza yapma riskini azaltıyor.”en ucuz 0 km otomobil fiyatlari,

Edirne Emniyet Müdürü Yardımcısı Metin Bahadır, kış lastiği takmayan sürücülere 77 TL ceza yazdıklarını kaydetti.

otomobillerde kış-kar lastiği kontrolleri yapılacak 54 İl
(otomobillere kar-kış lastiği zorunlu olan iller)       en ucuz araba fiyatları ve kampanyaları

Afyonkarahisar
Ağrı                    trafikte alkollü araba kullanmanın cezası
Amasya
Ankara
Artvin
Bilecik
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çankırı
Çorum           2014 trafik para cezaları
Denizli
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gümüşhane
Hakkari
Isparta
İstanbul
Kars
Kastamonu        yüzde 0 faizli kredili otomobil fiyatları,
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Manisa                  ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 
Muş
Nevşehir
Niğde
Samsun
Sakarya
Sivas
Tekirdağ         sıfır km araba alımında hurda teşvik kredisi ne kadar olacak
Tokat
Tunceli  kırmızı şıkta geçmenin para cezası
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman   trafikte hız sınırını aşmanın cezası 
Kırıkkale
Batman
Şırnak         eskı model 20 yaş üzeri ikinci el ticari araçlar trafikten ne zaman çekilecek 2014
Ardahan
Iğdır
Karabük
Düzce
kaynak:Hürriyet 17/12/2013    0  ticari araç alımında hurda araç kredisi nasıl olacak

Etiketler: , , , , , , , , ,

Emniyet Genel Müdürlüğünden sürücülere uyarı

kar lastiği uygulaması, oto kar lastikleri uygulaması ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor,kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlar,kış  lastiği takma zorunluluğu hangi araçlara,kar kıl lastiklerini hangi araçlar takmak zorunda

kar kış lastiğini hani araçlar takacakEmniyet Genel Müdürlüğü, tüm illere bir emir yazısı gönderip kış lastiği denetimlerine başlanmasını istedi.

kar lastiği takma zorunluluğu hangi araçlara,Kış lastiği takmayan sürücülere, aracını yolun gerektirdiği şartlara uydurmadığı gerekçesiyle 77 lira para cezası verilecek. Araç kış lastiği takılana kadar trafikten men edilecek.
2014 MTV motorlu taşıtlar vergisi hesaplamasıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ticari araçlara getirdiği kış lastiği zorunluluğunun yürürlüğe girmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de özel araçlarda kış lastiği denetimleri için tüm illere emir yazısı gönderdi.kredili taksitli vadeli sıfır faizli araba kampanyaları
Yazıda, kış lastiği takmayan ya da aşınmış lastiklerle trafiğe çıkan sürücülerin, hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye attıkları belirtildi.
Kış lastiği takmayan, bu nedenle karlı va buzlu yolda kalarak trafiğin sıkışmasına yol açan sürücülere müsaade edilmemesini isteyen Genel Müdürlük, trafik polislerinden kış lastiği denetimlerine başlamalarını ve sonuçları kendilerine bildirmelerini talep etti.en ucuz 0 km otomobil fiyatlari,
CEZASI 77 LİRA
kış lastiği takmama para cezası ne kadarKış lastiği takmayan sürücülere, aracını yolun gerektirdiği şartlara uydurmadığı gerekçesiyle 77 lira para cezası verilecek. Cezanın verileceği kanun maddesi, araç eksikliği giderilene kadar trafikten men edilmesini de öngörüyor.
Polis, aşınmış lastiklerle de trafiğe çıkılmasına müsaade etmeyecek.yüzde 0% Faizli Kredili sıfır km ticari araç fiyatları Denetimlerde lastiklerin diş derinliğini ölçecek trafik polisleri, lastiğinin diş derinliği 3 milimetrenin altına düşün sürücüleri uyaracak. Lastiğin diş derinliği 1.6 milimetrenin altına düşerse sürücüye 77 lira para cezası uygulanacak, araç da lastikler yenilenene kadar trafikten men edilecek.
“ARABAM 4 ÇEKER”
2014 Motorlu taşit vergileri MTV 1.ve 2.taksit hesaplaması tablosu Emniyet Genel Müdürlüğü, afiş ve bilgi notlarıyla da vatandaşları kış lastiği konusunda uyarıyor.
Kış lastiği konusunda yanlış bilinen yargıların sıralandığı afişlerde, “Yaz lastiğim daha yeni dişleri de iyi durumda neden bir takım daha lastik alayım” diye düşünenlerin, 2 yılda bir lastiklerini değiştirmek zorunda kaldıklarını, yaz şartlarında yaz, kış şartlarında kış lastiği kullananların ise lastiklerini 4 yıl kullanabilecekleri belirtiliyor.
Sadece öne kış lastiği takılmasının, karlı ve buzlu zeminlerde ani fren ve direksiyon hakimiyetinde sıkıntı yaşanmasına sebep olacağı vurgulanan afişlerde, “Benim arabam dört çeker.en ucuz araba fiyatları ve kampanyaları  Kış lastiği benim için gereksiz” diye düşenen sürücülere de dört çeker araçlarda da kış lastiğinin gerekli olduğu uyarısı yapılıyor.kaynak:haber7 08/12/2013

Etiketler: , , , , , , , , ,