2014 Yılına İlişkin (MTV) Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksitinin Son Ödeme Tarihi 31 Temmuz 2014 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığından;

Bilindiği üzere, 2014 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Perşembe günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Mükelleflerimiz, 2014 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini;

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan İnternet Vergi Dairesi/Motorlu Taşıtlar bölümüne, anlaşmalı bankaların kredi kartı (GİB Sanal Pos) ile haftanın her günü 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak,

2014 MOTORLU TAŞİTLAR VERGİSİ MTV 1.ve  2.taksitleri hesaplaması 

• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

• İnternet bankacılığı kullanıcısı olmaksızın; Denizbank A.Ş., Finansbank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş’nin internet siteleri üzerinden de söz konusu bankaların kredi kartlarıyla,

• Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilirler.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

28-29-30 Temmuz 2014 tarihlerinin Ramazan Bayramı olduğu dikkate alındığında ödeme süresinin son günlerinde oluşabilecek muhtemel yoğunluktan etkilenmemek için yukarıda yer alan seçenekleri kullanarak ödemelerini son günlere bırakmadan gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

Mükelleflerimiz, Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin her türlü ayrıntılı bilgi için hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında Vergi İletişim Merkezimizi (VİMER – 444 0 189) arayabilir veya www.gib.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilirler.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 yılı Motorlu Taşıt vergileri mtv, araba bandrol pulu fiyatları

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 43
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi , 
2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.2014 Trafik Para Cezasi
2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
——————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(I) SAYILI TARİFE

 motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

 4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

   251 –   650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 mtv vergılerı hesaplaması 2014

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
  25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

  46 kişi ve yukarısı

2.598,00

2.166,00

1.298,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
   1.500 kg’a kadar

579,00

385,00

190,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.168,00

678,00

385,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.Motorlu taşıtlar vergisi listes 2014 

 

(IV) SAYILI TARİFE

2014 motorlu taşit vergileri hesaplaması   

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

   1.151 –   1.800 kg’a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

   1.801 –   3.000 kg’a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

   3.001 –   5.000 kg’a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

   5.001 – 10.000 kg’a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

   10.001 – 20.000 kg’a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

   20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

2014 yılı araç muayene ücret listesi

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mtv Motorlu taşit vergileri, araç bandrol pulu vergileri, Harçlar,Trafik Para cezaları 2014

2014 yılında (pasaport harçları , mahkeme yargı harçları, trafikte alkollü araç kullanma cezası, trafik para cezaları, ticari araç  vergileri, motorlu taşit vergileri, mtv vergileri, sıfır ve ikinci el (2el) araç bandrol pulu vergileri, ) çeşitli vergiler , harçlar ve cezalar, yüzde 3,93 artacak.   2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi , 

AA muhabirinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,93 üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3’ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.  2014 Trafik Para Cezasi

Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 14,49 lira olarak uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı, yeni yılda 135,20 liradan 140,51 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 346,71 lira olacak.

– Trafik cezaları    2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek.
Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 172 lira, yüzde 30’dan fazla aşan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası  ,  Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,   2014 Yılı Harçları
– Emlak vergisi değerleri de yükseliyor
Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2013’te yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.
Fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 197 liraya çıkacak. 

ehliyetsiz araç kullanma cezası

2014 Mtv Motorlu Taşıtlar vergisi, taşıt pulu, 2014 harçları, 2014 vergi cezaları,2014 yılı trafik cezaları ve çeşitli vergi artışları şöyle olacak:

Kaynak:haber7 30/12/2013

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

motorlu araçlara yeni motorlu taşıtlar mtv vergilerinde yeni sistem geliyor

emisyon değerlerine göre yeni araç bandrol vergileri nasıl belirlenecek?0 km  araçlarda yeni meteve vergileri sistemi geliyor,benzinli lpgli tüplü dizel elektrikli 0 ve 2el araçlarda motorlu taşıtlar vergisi nasıl olacak?co2 emisyon değerlerine göre yeni araba otomobil araç bandrol vergılerı hesaplaması ne şekilde belirlenecek? emisyona göre taşıt pulu bandrol ücretleri nasıl belli olacak?

Maliye, araçların egzost emisyon değerini esas alan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne geçiş için sona yaklaştı.
Büyük motorlu arazi araçlarının yanı sıra eski araç sahipleri de yüksek vergi ödeyebilir.

Maliye Bakanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) araçların egzost emisyon değerlerini dikkate alan bir
sisteme geçilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.2014 MTV vergileri listesi

Avrupa Birliği’nin (AB) de uyguladığı sistem, karbondioksit salımı yüksek yeni araçların yanında, egzost emisyon değerleri yüksek olan eski araçları kullananlar da daha yüksek vergi ödeyebilecek. Bununla birlikte son yıllarda yaygınlaşan LPG’li araçlarsa bir anlamda teşvik edilmiş olacak.
Maliye Bakanlığı, MTV için araçların tipi, motor hacmi ve yaşı gibi kriterlerin yerine başka bir vergilendirme sistemi getirmeye hazırlanıyor. Daha önce de sıkça gündeme getirilen ve son dönemde yeniden üzerinde çalışılmaya başlanan sistemle, karbondioksit emisyon değerleri yüksek araçlar, daha yüksek vergilendirilecek. Bununla birlikte söz konusu kriterlere göre yeni nesil dizeller, yeni nesil teknolojilere sahip benzinli modeller ve LPG’li araçlar daha da az vergi ödeyecek, avantajlı olacak.

Yenilemeye dolaylı teşvik  2014 motorlu taşıtlar vergisi hesaplama tablosu cetveli

Sistem bir bakıma trafikten çekilmesine çalışılan eski araçlar için de etkili olacak. Teknolojisi geri kaldığı için karbondioksit salımları yüksek eski araçların vergisi daha yüksek olacak. Araçlar eskidikçe, vergileri de artacak.

kredili kampanyalı ticari araç fiyatları Düzenlemenin, dolaylı olarak sıfır otomobil alımını özendireceğine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte büyük motorlu arazi araçlarının yanı sıra ve kamyon gibi büyük ticari araçların da, yüksek karbondioksit salımları nedeniyle üst vergi dilimindeki grupta yer alacağı belirtiliyor. Türkiye’de halen motorlu araç
parkında benzinli motora sahip araçların sayısının hayli yüksek olduğu, bununla birlikte 20 yaş üstü binek  araçların sayısının ise yaklaşık 4 milyon civarında olduğu kaydediliyor.
Son dönemde yeni otomobil satışlarında dizelin payı da yüzde 50’yi aşmış durumda. Bununla birlikte düzenlemenin yasalaşması halinde yüzde 20’lerde bulunan LPG’li araç oranının da artması bekleniyor.

Dizel ve Lpg avantajlı

hurdalık araçların toplanması ne zaman Emisyon değerlerine göre vergilendirme yapılması durumunda, dizel ve LPG’ye sahip motorlara sahip
araçların, genel anlamda benzinli motorlara oranla daha düşük karbondiokbit (CO2) değerleri sayesinde  avantajlı olmaları bekleniyor. Günümüzde yeni dizel motorlu ve LPG’li araçların kilometre başına CO2  salımları, benzinlilere göre daha düşük. Ancak son dönemde yeni bazı küçük hacimli benzinli motorlarda,  dizellerin bile altında CO2 değeri sunan modeller çıkmaya başladı. Yeni nesil dizellerde CO2 salımı oranı
ortalama 110 g/km olurken, benzinlilerde bu 10-15 gram yükseliyor. Dizellerde en düşük CO2 oranı 99 g/km ‘yi, benzinlilerde de 96 g/km’ye inebiliyor. Hibrit modellerdeyse durum farklı ve daha düşük. LPG’li araçlarda CO2 miktarı, benzine göre yüzde 20 daha düşük olabiliyor. Bu sisteme göre, aynı markada 15 ila 40 gr/km daha çok karbondioksit emisyonu olan benzinli araçlar, dizel araçlara göre daha çok vergi ödeyecek.

Kademeli geçiş olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni sistemin, AB’
nin “kirleten öder” prensibine göre hazırlandığını kaydetti.
sıfır km araba fiyati Eskiyen araçların daha fazla karbondioksit emisyonu saldıklarını, dolayısıyla eski araçların vergisinin artacağını vurgulayan Palandöken, “Trafikten 2011 yılında 198 bin 801, 2012 yılında 125 bin 407 adet kaydı silinen araç varken, 2013 yılı Ocak-Ağustos arasında 164 bin 718 aracın kaydı silinmiş. Bu nedenle, eskiyen araçlarını çevreyi daha az kirleten araçlarda değiştirmek isteyenler için hurda teşviki getirilmeli. Hurda teşviği bütçeye zarar yerine fayda getirir” dedi. Palandöken, hurda teşviğiyle her yıl fazladan ortalama 150 bin aracın yenileneceğini, bunun da ekonomiye katma değer sağlayacağını ve işsizliğin azalmasına olumlu etkisi olacağını kaydetti.
2014 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI Yeni sisteme kademeli geçiş yapılması gerektiğinin de altını çizen Palandöken, “Bugün çok düşük tutarlarda MTV ödeyen araç sahiplerinin vergisi bir anda artabilir. Türkiye’de MTV, araçların silindir hacmi ve yaş  esasına göre alınıyor. Bu nedenle, yeni sisteme kademeli geçilmeli ve eski model araç sahipleri mali  olarak zor durumda bırakılmamalı” diye konuştu.kaynak:milliyet 06/11/2013

Etiketler: , , , , ,

2014 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 537TL,12-15yaş 159TL),2014 Ticari Araç Vergileri,2014 Araba Bandrol Fiyatları

2014 yılı motorlu taşıt vergisi, 2014 motorlu araç vergileri;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı 1300 cm3 ve aşağısı 537TL,1301-1600 cm3′e kadar 859 TL’,1-6 yaş Minibüs 644 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı 859 TL’, 4-6 yaş arası motobisiklet 100-250 cm3 kadar 78TL,7-15 yaş arası kamyonet, kamyon, çekici 1500kg.kadar   385 TL, otobüs 26-35 kişiye kadar  1.947 TL , 4-5 yaş özel uçak uçak ve helikopter vergileri 3.001-5.000 kg’a kadar 21.712 TL.olacak.

motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,1.9,2.0,2.500,3000) motorlu araç vergileri 2014,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2014,motor silindir  hacmine göre ticari araba vergisi 2014, motor silindir hacmine göre 2014 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı
2014 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ; (I) SAYILI TARİFE 

2014 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 veyukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 537 375 210 159 58
1301 – 1600 cm³ e kadar 859 644 375 265 102
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.514 1.185 698 426 166
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.385 1.839 1.080 644 255
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.578 2.598 1.623 970 385
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.987 4.339 2.711 1.460 537
3001 – 3500 cm³ e kadar 7.595 6.834 4.117 2.056 755
3501 – 4000 cm³ e kadar 11.940 10.310 6.073 2.711 1.080
4001 cm³ ve yukarısı 19.541 14.654 8.679 3.902 1.514
2-Motosikletler
100 –   250 cm³ e kadar 102 78 58 37 16
251 –   650 cm³ e kadar 210 159 102 58 37
651 –  1200 cm³ e kadar 537 320 159 102 58
1201 cm³ ve yukarısı 1.298 859 537 426 210

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2014 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

2014 Yılı ticari araç vergileri mtv ,2014 araç bandrol fiyatları,2014 taşıt pulu, mtv motorlu arac vergisi  2014 (Münübüs,panelvan, otobüs, midibüs,kamyon, kamyonet, tır, çekici)

2014 MTV MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 644 426 210
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 859 537 320
1901 cm³ ve yukarısı 1.298 859 537
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.623 970 426
26 – 35  kişiye kadar 1.947 1.623 644
36 – 45  kişiye kadar 2.166 1.839 859
46 kişi ve yukarısı 2.598 2.166 1.298
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 579 385 190
1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.168 678 385
3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.753 1.460 579
5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.947 1.654 777
10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.338 1.947 1.168
20.001 kg ve yukarısı 2.925 2.338 1.360

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2014 yılı uçak helikopter vergileri ,2014 özel uçak vergileri, 2014 özel helikopter vergileri

2014 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV (IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg‘a kadar 10.853 8.679 6.509 5.206
1.151 –   1.800 kg.’a kadar 16.283 13.023 9.768 7.814
1.801 –   3.000 kg.’a kadar 21.712 17.369 13.023 10.420
3.001 –   5.000 kg.’a kadar 27.143 21.712 16.283 13.023
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 32.572 26.057 19.541 15.631
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 38.002 30.401 22.798 18.234
20.001 kg. ve yukarısı 43.431 34.742 26.057 20.845

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

2014 1.taksit mtv ,araba bandrol vergileri mtv 1.taksit ödeme20142014 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI
2014 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2014 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,jip, 4×4 4×2)

(MTV taşit ) 2014  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

(MTV taşıt) 2014 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 31 Ocak 2014
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,cip,4 4)

2014  mtv vergılerı 2.taksit ,araba bandrol pulu vergileri mtv 2.taksit ödeme2014

 

MTv motorlu taşit vergileri 2014, Motorlu araç vergisi borcu ödeme

(MTV) 2014 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2014

(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,2el araba vergileri,4 2)

2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2014 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri)

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 Yılı MTV Motorlu taşıtlar vergisi,araba bandrol pulu vergileri, Harçlar (ehliyet,pasaport,silah),Trafik cezaları oranları

Ekim ayı enflasyon verilerine göre 2013 yılı yeniden değerleme oranı % 3,93 olacak. Yeni yılda mtv motorlu taşıtlar vergileri ,trafik cezaları ve harçları yüzde 3.93 oranında artacak.Buna göre en düşük;
2014 yılı mtv motorlu taşıt vergileri, 2.el araba vergileri 2014 yılı,o km ve ikinci el (2 el) otomobil vergılerı 2014,sıfır km araba vergileri,araç bandrol pulu fiyatları,cip suv 4×4 4×2 jeep cip meteve vergileri,0 ve 2 el dizel benzinli plgli tüplü araç vergileri,2014 yılı motorlu taşit vergisi  oranları tarifeleri şöyle olacak;   

2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar,  otomobillere  kar kış lastiği takmamanın cezası,

kar kış lastiğini hangi araçlar takacak ,  2014 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri (1-3 yaş)   2014 yılı  MTV motorlu taşıt vergılerı hesaplaması
1300 cm³ ve aşağısı 517 TL’den 537 TL,
1301 – 1600 cm³ e kadar 827 TL’den 858 TL,
1601 – 1800 cm³ e kadar 1457 TL’den 1.514 TL,
1801 – 2000 cm³ e kadar 2295 TL’den 2.384 TL,
2001 – 2500 cm³ e kadar 3443 TL’den 3.578 TL,
2501 – 3000 cm³ e kadar 4799 TL’den 4.986 TL’ye
(1-3 yaş) motosiklet 2014 mtv motorlu taşıt vergileri
100 –   250 cm³ e kadar 99 TL’den 102 TL,
251 –   650 cm³ e kadar 203TL’den 210 TL’ye

Minibüs ticari araç vergileri (1-6 yaş arası)   motorlu taşıtlar vergisi mtv 2014 1.taksit en son ödeme tarihi
620 TL’den 644 TL’ye

(1-6 yaş) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 2014 yılı araç bandrol vergileri
1900 cm³ ve aşağısı 827 TL’den 858 TL’ye

(1-6 yaş) otobüs ve benzerleri (oturma yeri) taşıt pulu araba bandrol vergileri2014
25 kişiye kadar 1.562 TL’den 1.622 TL’ye
26 – 35  kişiye kadar 1.874 TL’den 1.946 TL’ye

(1-6 yaş)Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 2014ticari araç taşıt vergılerı
1.500 kg.’a kadar 558 TL’den 578 TL,
1.501-3.500  kg’a kadar 1.124 TL’den 1.168 TL,
3.501-5.000  kg’a kadar 1.687 TL’den 1.752 TL’ye
uçak ve helikopter vergileri (1-3 Yaş)(mtv  2014yılı özel uçak, özel hekilopter vergileri)
1.150 kg’a kadar 10.443TL’den 10.852 TL ye yükselecek

 2014 yılında  trafik para cezaları şöyle olacak;    2014 trafik cezalari

Kırmızı Işıkta Geçmenin cezası 166 TL’den 172 TL
Emniyet Kemeri Takmamanın cezası 77TL’den 80 TL
Hız sınırı %10 dan %30 (30dahil)kadar aşmak 166 TL’den 172 TL
Hız sınırı %30 dan fazla aşmak 343 TL’den 356 TL
Park Yasağı 77 TL’den 80 TL
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
(trafik)yaptırmamak 77 TL’den 80 TL
Araçların Muayene süresini geçirmek 77 TL’den 80 TL
Motosiklet sürücülerin koruma
başlığı gözlüğü ( kasksız motora binme) takmama cezası 77 TL’den 80 TL,

trafikte Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 1407 TL’den 1.462 TL,
2014 Alkollü araç araba otomobil kullanma cezası;
1.defasında Alkollü Araç Kullanmanın cezası 700 TL’den 726 TL,
2.Alkollü Araç Kullanmanın cezası 877 TL den 910 TL,
3 ve 3ten fazlaAlkollü Araç Kullanma cezası  1.407TL’den 1.462 TL’ye 

 harç oranları 2014;

2014 pasaport harçları;

6 aya kadar olan pasaportlar ” 92,55 TL’den 96 TL,
1 yıl için olan pasaportlar 135,2 TL’den 140 TL,
2 yıl için olan pasportlar 220,65 TL’den 228 TL,
3 yıl için olan pasaportlar 313,25 TL’den 324 TL,
3 yıldan fazla süreli olan pasaportlar 441,4 TL’den 458 TL’ye

2014 ehliyet(sürücü belgesi )harçları;
A (A1 ve A2 dahil) F ve H sınıfı ehliyet harçları 110,8 ‘den 114 TL,
B sınıfı ehliyet harçları 333,6 ‘den 346 TL’ye       2014 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

2014 yılı Silah taşıma ve bulundurma harçları;
1 yıllık silah taşıma ruhsatı harçları 618,5 TL’den 642 TL,
silah bulundurma ruhsatı harcı 989,55 TL’den 1.028 TL’ ye çıkacak

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Motorlu taşıtlardan ÖTV ve KDV dışında başka bir vergi daha alınacak

yeni motorlu taşıt vergileri, yeni araba vergileri 0km, yeni mtv vergileri dizel, benzinli tüplü otomobil vergileri, ikinci el oto vergileri yenisi, yeni 2el ticari araç vergileri mtv motorlu taşıt vergisi 1.taksit en son ödeme tarihi 2014

Maliye, araç sahiplerinden ÖTV VE KDV dışında yeni bir vergi daha alacak.

Mtv motorlu taşitlar vergisi listeleri Otomobillerden alınan ÖTV ve MTV’de yeni düzenlemeye gidiliyor. Aracın motor hacmi ve modeli baz alınarak uygulanan vergilendirme, yasa tasarısı hayata geçerse havayı kirletme oranına göre yapılacak. Nissan Pazarlama Müdürü Mehmet Akın, yeni düzenlemenin vergi gelirlerini düşürmeyeceği kanaatinde.

Motorlu araçlara  ÖTV ve KDV dışında başka bir vergi daha geliyor
kredili kampanyalı sıfır km otomobil fiyatları Maliye Bakanlığı, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Mevcut vergilendirme aracın motor hacmi ve modeli baz alınarak yapılırken yasa tasarısı hayata geçerse vergi artık aracın havayı kirletme oranına (karbon salınımına- emisyonu-) göre alınacak. Antalya’da Nissan’ın yeni Note ve yeni Micra modellerinin tanıtımında gazetecilere konuşan şirketin PazarlamaMüdürü Mehmet Akın, yeni düzenlemenin vergi gelirinde düşüşe sebep olmayacağını belirtti.
Henüz emisyon parametrelerinin belirlenmediğine dikkat çeken Akın, “Ancak tüm otomotiv markaları buna hazırlanıyor.” diye konuştu.

sıfır km ticari araç fiyatları Motor hacmine göre vergi alınmaya başladığında otomotiv şirketleri buna uyum sağlayarak motor hacimlerini düşürmüştü. Hatta Mercedes’in Stuttgart’taki merkezine Türkiye’den düşük motorlu bir C serisi üretimi için öneri götürülmüş ve şirket de bu öneriyi dikkate alarak tüm dünya pazarlarına hitap edecek düşük motorlu C serisi üretmişti.

kredili taksitli 0 km araba kampanyalarıYeni düzenleme zaten Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyum kapsamında yapıldığı için şirketlerin uyum sağlaması zor olmayacak.Kaynak:zaman-haber7 30/10/2013

Etiketler: , , , , , , , , , ,