2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1)

28 Aralık 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29219
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2015/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 2015 Egzoz Gazı Muayene Emisyon Ölçüm Ücreti,

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(a) bendindeki ceza miktarları 500 TL 963 TL
1.000 TL 1.932 TL
(b) bendindeki ceza miktarı

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2015 yılı İdari Para Cezaları Miktarları

24.000 TL 46.501 TL
48.000 TL 93.007 TL
(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 11.619 TL
2.000 TL 3.870 TL
300 TL 575 TL
(d) bendindeki ceza miktarları

2015 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası

(b) bendi için iki kat:
48.000 TL 93.007 TL
96.000 TL 186.019 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL 23.249 TL
4.000 TL 7.746 TL
600 TL 1.157 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
600 TL 1.157 TL
(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 19.372 TL
(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 116.261 TL
(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 11.619 TL
(h) bendindeki ceza miktarları

(MTV) 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.VE 2.TAKSİTLERİ LİSTESİ

400 TL 770 TL
1.200 TL 2.321 TL
4.000 TL 7.746 TL
12.000 TL 23.249 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası 
Ton başına*:
40 TL 77,46 TL
10 TL 19,32 TL
100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
30 TL 58,08 TL
6 TL 11,58 TL
100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
kar kış lastiğini hangi araçlar takacak
Ton Başına*:
20 TL 38,71 TL
4 TL 7,71 TL
100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
10 TL 19,32 TL
2 TL 3,82 TL
40 KR 73 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları 24.000 TL 46.501 TL
600 TL 1.157 TL
(i) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 1.932 TL
(j) bendindeki ceza miktarları

,trafikte alkollü araba kullanmanın cezası

24.000 TL 46.501 TL
600 TL 1.157 TL
(k) bendindeki ceza miktarları 20.000 TL 38.751 TL
100.000 TL 193.772 TL
(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:
20 TL 38,71 TL
Metkreküp başına*:
120 TL 232,50 TL
(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 11.619 TL
4.000 TL 7.746 TL
(n) bendindeki ceza miktarları
2015 tüvtürk araç fenni muayene ücretleri,
48.000 TL 93.007 TL
1.200 TL 2.321 TL
(o) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL 23.249 TL
(p) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 46.501 TL
(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 46.501 TL
60.000 TL 116.261 TL
(s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 186 TL
(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.875.538 TL
(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.875.538 TL
(v) bendindeki ceza miktarı  

100.000 TL den

 

193.772 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar 1.937.766 TL’ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarı  

 

100.000 TL den

 

 

193.772 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar 1.937.766 TL’ye kadar
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Belediyelerde; Belediyelerde;
 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 TL 96.882 TL
 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL 58.129 TL
 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
20.000 TL 38.751 TL
 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL 19.372 TL
 • Organize Sanayi Bölgelerinde:
 • Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL 193.772 TL
 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 TL 116.261 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

Etiketler: , , , , , ,

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan 2015 yılında kar-kış lastiği takmayanlara 571 TL para cezası

2015 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası ,2015 yılı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmama para cezası ne kadar ? ,2015 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar,ticari araçlara kar lastiği takmama cezası 2015,   kamyonetlere kar kış lastiği takama cezası, otomobillere  kar kış lastiği takmamanın cezası, ticari araclara kış lastiği takmama cezası 2015, kar kış lastiğini hangi araçlar takacak

T.C.Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23/12/2014 tarih ve (2014/KDGM- 10/GENEL) sayılı Genelge ile belirlenmiştir. Tablo-2

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2015 yılı İdari Para Cezaları Miktarları

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası  ,  2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

 

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara

571

,trafikte alkollü araba kullanmanın cezası     2015 tüvtürk araç fenni muayene ücretleri,

Etiketler: , , , , ,

2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge- 2014/ KDGM-10/ GENEL)

  T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı  : 21902444-010.06.01/ 69668                                                                                         23/12/2014

KONU: Yeniden Değerleme   Oranının Uygulanması

GENELGE

(2014/KDGM- 10/GENEL)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

15/11/2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (yüzde on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası (EK-3),

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4), 

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 Lütfi ELVAN

  Bakan

Ek: 5 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Jandarma Genel Komutanlığı

-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

TOBB

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

Ek:1   

01/01/2015 – 31/12/2015 Tarihleri Arasında Uygulanacak
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2015 yılı İdari Para Cezaları Miktarları
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; Miktarı [TL]
(a) bendinin;
İlk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.144
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 571
(b) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 571
(c) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) 571
(ç) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 1.715
(d) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 571
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 342
(e) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) 1.144
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) 571
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 342
 (f) bendindeki ceza miktarı:(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.715
(g) bendinin;İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 571
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 227
(ğ) bendindeki ceza miktarı:(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 3.432
(h) bendindeki ceza miktarı:(14 üncü maddeye aykırı davrananlara) 571
(ı) bendinin;  
                    ilk cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) 1.144
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı) 10 Katı
(i) bendindeki ceza miktarı:(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara) 571
(j) bendindeki ceza miktarı:(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) 342
(k) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) 571
(l) bendinin;2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   
ilk cümlesindeki ceza miktarı:  (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 227
  ikincisi cümlesindeki ceza miktarı  (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 571

 

Ek:2

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI SİMGESİ 2014 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı A1 19.372
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 29.063
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 96.879
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 48.437
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 9.685
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 9.685
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 77.504
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 19.372
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 58.129
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 29.063
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 9.685
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 7.484
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 11.619
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 11.619
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 11.619
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 11.619
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 19.372
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 9.685
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 9.685
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 193.772
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 387.548
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 19.372
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 290.660
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 387.548
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 3.870
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 38.751
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 19.372
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 290.660
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 290.660
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 387.548
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 1.932
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 1.932
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 1.932
Her Bir Taşıt Kartı 90
Uyarma 90
Taşıma Özel İzin Belgesi 189

Ek:3   Tablo-1 2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliğine Göre 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 19.372
Mesleki Yeterlilik Belgesi 16
Mesleki Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça yapılması halinde) 35
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 35
İhtar 189

Tablo-2

 Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara 571

Ek:4   Tablo-1      2015 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası,

2015 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ(TL)
Araç Grubu NET ÜCRET MİKTARI KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 208 245,44
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork 154 181,72
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet 79 93,22

 

Tablo-2    2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ
MADDESİNİN
7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI(TL)
İLK DEFA 6.377
İKİNCİ DEFA 10.635
ÜÇÜNCÜ DEFA 21.272

 

Tablo-3  

 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ(TL)
ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ 110
ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ 110
YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ 22.454
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

hız sınırını(limitini) aşmanın cezası 2015

2015 hız sınırını aşmanın geçmenin cezası , hız sınırını geçmenin ehliyet cezası 2014, hız limitine geçmenin cezası 2014, radar hız sınırı cezası, hız sınırını aşmanın ehliyet sürücü belgesi ceza puanı

Madde 51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere 189,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Madde 51/2-b  Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, Sürücülere 391,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 15              Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,

Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca)
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   ,   2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası 2015 yılı

2015 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası, ticari araç muayene yaptırmama cezası,araç muayane yaptırmamanın ehliyet ceza puanı,tüv araç muayene yaptırmamanın sürücü belgesi cezasi puanı,tüvtürk araç muayene gecikme zammı hesaplama,2015 yılı trafik para cezaları,Fenni muayene gecikme bedeli hesaplama,Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Hesaplaması,

34 Madde-Araçların muayene süresini geçirmek,
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 88,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10                                                          tuvturk Araç Muayene Periyodları
Araçlar Trafikten men

Araç Muayene süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır.

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   ,   2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

Araç Muayene Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5′i olup, bu tutarlar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedelinin tahsil edilmektedir.

Etiketler: , , , , , ,

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

İnternetten Plakadan kredi kartına taksitli trafik para cezası ödeme yapmak için tıklayınız.

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Karayolları trafik Hız Sınırları-Cezaları ve Puanları,

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Hız Limitini Aşmanın Cezası ,

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

yeni trafik cezaları mtsadece plakadan trafik cezası sorgulamak, öğrenmek için tıklayınız.

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Karayolları trafik Hız Sınırları-Cezaları ve Puanları,

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Hız Limitini Aşmanın Cezası ,

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,