hız sınırını(limitini) aşmanın cezası 2015

2015 hız sınırını aşmanın geçmenin cezası , hız sınırını geçmenin ehliyet cezası 2014, hız limitine geçmenin cezası 2014, radar hız sınırı cezası, hız sınırını aşmanın ehliyet sürücü belgesi ceza puanı

Madde 51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere 189,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Madde 51/2-b  Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, Sürücülere 391,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 15              Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,

Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca)
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   ,   2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası 2015 yılı

2015 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası, ticari araç muayene yaptırmama cezası,araç muayane yaptırmamanın ehliyet ceza puanı,tüv araç muayene yaptırmamanın sürücü belgesi cezasi puanı,tüvtürk araç muayene gecikme zammı hesaplama,2015 yılı trafik para cezaları,Fenni muayene gecikme bedeli hesaplama,Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Hesaplaması,

34 Madde-Araçların muayene süresini geçirmek,
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 88,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10                                                          tuvturk Araç Muayene Periyodları
Araçlar Trafikten men

Araç Muayene süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır.

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   ,   2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

Araç Muayene Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5′i olup, bu tutarlar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedelinin tahsil edilmektedir.

Etiketler: , , , , , ,

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

İnternetten Plakadan kredi kartına taksitli trafik para cezası ödeme yapmak için tıklayınız.

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Karayolları trafik Hız Sınırları-Cezaları ve Puanları,

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Hız Limitini Aşmanın Cezası ,

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

yeni trafik cezaları mtsadece plakadan trafik cezası sorgulamak, öğrenmek için tıklayınız.

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Karayolları trafik Hız Sınırları-Cezaları ve Puanları,

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Hız Limitini Aşmanın Cezası ,

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 2)

5 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29196
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN

UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ

(ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR)

(SERİ NO: 2)

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılıBakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

Söz konusu Kararnamenin eki Kararın “Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1 inci maddesinin üçüncüfıkrasında “(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir.

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO : 1)

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 2918 sayılıKarayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamışolanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası

Buna göre, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Tebliğ olunur. 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO : 1)

Resmi Gazete No 29132
Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014
Kapsam
10/9/2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Kanunun 79 uncu maddesi yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Bu Tebliğ ile 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden söz konusu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
I- KANUN HÜKMÜ
6552 sayılı Kanunun 79 uncu madde hükmü aşağıda yer almaktadır. (Değişik:30/11/2014 BKK 2014/7016- 3Md)

“(1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30/6/2015tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.

(2) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

II- UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR              Tüvtürk araç muayene gecikme cezası

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

– “Araçların muayenesi” başlıklı 34 üncü maddesinde, trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edileceği, motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılmasının zorunlu olduğu, muayenesi yaptırılmamış araçları kullanan sürücülere idari para cezası kesileceği,

– “Muayeneye yetkili kuruluşlar” başlıklı 35 inci maddesinde de, araçların muayenelerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılacağı, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için muayene ücretinin, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edileceği, tahsil edilen tutarın tamamının Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, araç muayenelerinin ilgili yönetmelikte belirtilen sürelerde yaptırılması zorunludur. Ancak, araç muayenesinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, muayenenin yapıldığı yılda geçerli olan muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için %5 fazla hesaplanması ve ilgilisinden tahsil edilerek Kanunda düzenlenen sürede Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 30/6/2015tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği hesaplanması gereken %5 fazla yerine 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten sonra aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile birlikte ödenmesi halinde söz konusu %5 fazlaların alınmayacağı düzenlenmiştir.

A- Kapsam ve Süre

6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamına; Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar girmektedir.

Kapsama giren araçları muayene ettirmek mecburiyetinde olanlar, 30/6/2015tarihine kadar (bu tarih dahil) araçlarını muayene ettirmeleri durumunda, anılan Kanunun 79 uncu maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, zorunlu araç muayene tarihi 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, anılan madde hükmünden yararlanılması mümkün olmadığından, araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince %5 fazlanın tahsil edilmesi gerekmektedir.

B- %5 Fazlalar Yerine Hesaplanacak Tutarın Tespiti  Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,    

6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi gereğince, zorunlu araç muayenesinin süresinde yaptırılmaması nedeniyle 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca gecikilen her ay ve kesri için hesaplanan %5 fazla yerine, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın toplamının ödenmesi halinde %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu durumda, %5 fazla yerine hesaplanacak tutar aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %1)]

6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği gibi Yİ-ÜFE ibaresi, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade etmekte olup, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tespitinde bu oranlar kullanılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumunca Ocak/2005 ayından Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (yayımlandığı ay hariç) geçen aylar için açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ekli tabloda (EK:1) yer almaktadır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarından eksi değerli olanları hesaplamalarda eksi değer olarak dikkate alınacaktır.

%5 fazla yerine yapılacak bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, aracın geçerli zorunlu muayene tarihinin (bu tarihin ayın son günü olması durumunda da) rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır.

Örnek 1- (A) plakalı otomobilin araç muayene süresi 16 Eylül 2013 tarihinde sona ermiştir.

Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 25 Kasım 2014 tarihinde yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile birlikte ödemesi gereken %5 fazla yerine, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü kapsamında ödeyeceği tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

2014 yılında otomobiller için 165,20 TL araç muayene ücreti alınmaktadır. Buna göre %5 fazlanın hesaplandığı süre ve %5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Araç Muayene Ücreti (TL) %5 Fazla Hesaplamasına Esas Dönem Toplam %5 Oranı Toplam %5 Tutarı(TL)
165,20 17/9/2013-25/11/2014 %75 123,90

Bu örnekte, %5 fazla yerine uygulanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile %1 oranı dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası 

 

DÖNEM ESAS ALINACAK ORAN (%)
17/9/2013-16/10/2013 için Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,88
17/10/2013-16/11/2013 için Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,69
17/11/2013-16/12/2013 için Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,62
17/12/2013-16/1/2014 için Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı 1,11
17/1/2014-16/2/2014 için Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı 3,32
17/2/2014-16/3/2014 için Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı 1,38
17/3/2014-16/4/2014 için Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,74
17/4/2014-16/5/2014 için Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,09
17/5/2014-16/6/2014 için Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı -0,52
17/6/2014-16/7/2014 için Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,06
17/7/2014-16/8/2014 için Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,73
17/8/2014-16/9/2014 için Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,42
17/9/2014-16/10/2014 için %1 1
17/10/2014-16/11/2014 için %1 1
17/11/2014-25/11/2014 için %1 1
TOPLAM ORAN %12,52

Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödenecek tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %1)]

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = 165,20 x [%9,52 + (3 x %1)]

= 165,20 x %12,52

= 20,68 TL              0 km Yeni Ford Transit Courier 2014 hafif ticari araç fiyatları,

Buna göre, araç sahibinin ödeyeceği araç muayene ücreti ile bu ücret üzerinden 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında ödeyeceği tutar ile tahsilinden vazgeçilecek %5 fazlaya ilişkin tutar aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Ödenecek Tutar
Araç Muayene Ücreti : 165,20 TL
%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar :   20,68 TL
TOPLAM : 185,88 TL
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
%5 Fazla : 123,90 TL

Dolayısıyla, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında aracın muayene ettirilmesi halinde 123,90 TL fazla yerine 20,68 TL tahsil edilecektir.

Örnek 2- (B) plakalı otomobilin araç muayene süresi 5 Ocak 2014 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte aracın çalınmasından dolayı tescil kaydı 3 Mart 2014 tarihinde silinmiş ve aracın daha sonra bulunması nedeniyle 15 Mayıs 2014 tarihinde yeniden açılmıştır.

Araç sahibi, 19 Aralık 2014 tarihinde yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için ödeyeceği %5 fazla yerine, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü kapsamında ödeyeceği tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Aracın trafikten tescil kaydının silindiği 3 Mart 2014 ila 14 Mayıs 2014 tarihleri arası için %5 fazla hesaplanmadığından, aynı süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak bir hesaplama da yapılmayacaktır.

2014 yılında otomobiller için 165,20 TL araç muayene ücreti alınmaktadır. Buna göre %5 fazlanın hesaplandığı süre ve %5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Araç Muayene Ücreti (TL) %5 Fazla Hesaplamasına Esas Dönem Toplam %5 Oranı Toplam %5 Tutarı(TL)
165,20 6/1/2014-2/3/2014 %10 16,52
165,20 15/5/2014-19/12/2014 %40 66,08
TOPLAM 82,60

Bu örnekte, %5 fazla yerine uygulanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile %1 oranı dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 Mitsubishi ASX 1.6 MT 0 km suv fiyatları ve teknik özellikleri

DÖNEM ESAS ALINACAK ORAN (%)
6/1/2014-5/2/2014 Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı 3,32
6/2/2014-2/3/2014 Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı 1,38
15/5/2014-14/6/2014 Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı -0,52
15/6/2014-14/7/2014 Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,06
15/7/2014-14/8/2014 Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,73
15/8/2014-14/9/2014 Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,42
15/9/2014-14/10/2014 %1 1
15/10/2014-14/11/2014 %1 1
15/11/2014-14/12/2014 %1 1
15/12/2014-19/12/2014 %1 1
TOPLAM ORAN %9,39

Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödenecek tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %1)]

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar               = 165,20 x [%5,39 + (4 x %1)]

= 165,20 x %9,39

= 15,51 TL   2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Buna göre, araç sahibinin ödeyeceği araç muayene ücreti ile bu ücret üzerinden 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında ödeyeceği tutar ile tahsilinden vazgeçilecek %5 fazlaya ilişkin tutar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar
Araç Muayene Ücreti : 165,20 TL
%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar :   15,51 TL
TOPLAM : 180,71 TL
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
 %5 Fazla : 82,60 TL

Dolayısıyla, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında aracın muayene ettirilmesi halinde 82,60 TL fazla yerine 15,51 TL tahsil edilecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR

1- 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlar 30/6/2015tarihine kadar (bu tarih dahil) araçlarını muayene ettirmeleri durumunda, anılan Kanunun 79 uncu maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir. Bu nedenle, anılan madde kapsamında olmakla birlikte araçlarının muayenesini 1/1/2015 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yaptıranlardan 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği gecikilen her ay ve kesri için %5 fazla hesaplanarak tahsil edilecektir.

2- 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, madde kapsamına giren alacaklara karşılık maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iadesinin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, maddenin yayım tarihi olan 11/9/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olan %5 fazlalar red ve iade edilmeyecektir.

3- Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında %5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarların 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

 

EK:1
YILLAR İTİBARIYLA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI
Yıl

lar

O

cak

Şu

bat

Mart Ni

san

Ma

yıs

Hazi

ran

Tem

muz

Ağus

tos

Ey

lül

E

kim

Ka

sım

Ara

lık

2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65 1,00
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 -0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2015 yılı kasksız motor kullanma cezası

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası ,kasksiz motorsiklete binme cezası ne kadar?2015 kasksız motor kullanmanın ehliyet ceza puanı kaç?,kasksız motor kullanma ehliyet sürücü belgesi ceza puanı,kasksız gözlüksüz motora binme trafik para cezası 2015,Kasksız motosiklet kullanma cezası,2015 yılında Kasksız motorbisiklet kullanmanın cezası,trafikte Alkollü araba kullanmanın cezası2015,

78/1-b Madde Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü,  yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması Uymayanlara

İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 88,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 15    2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,