2016 yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 1.016 TL

2016 yılı Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası 1.016 TL

2016 yılı Egzoz Gazı Emisyonu Yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip ise cezası   2.039 TL

2016 Yılı Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harçları Bedelleri ücreti

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası ,

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

28 Aralık 2015 PAZARTESİ  Resmî Gazete Sayı : 29576

TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)

2016 Harçları (Noter,pasaport,ehliyet,trafik,diploma,sınav,mahkeme,silah bulundurma taşıma vb)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2016 yılında trafikte Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası,

28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız

 

Etiketler: , , , , , ,

2016 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası 602 TL

2016 yılında ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası,araba lastiği fiyatları,Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara verilecek para cezası,  kar kış lastiğini hangi araçlar takacak,  otomobillerde kar kış lastiği takmamanın para cezası, ,sıfır oto lastik fiyatları, kar kış lastik uygulaması hangi illeri kapsıyor,  ticari araçlara kış lastiği tamama para cezası ne kadar?kamyonetlere kış lastiği takmama para cezası ne kadar,kış lastiği takmayanlara para cezası2016,Kış Lastiği Takmayanlara Para Cezası,

2016 ARAÇ BANDROL TAŞIT PULU  VERGİLERİ LİSTESİ

2016tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası,

2016 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2016 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

2016 yılında tüvtürk araç muayenesini yaptırmamanın cezası,

Goodyear oto lastik fiyatları ,   lassa araba lastiği fiyatları,    bridgestone oto lastik fiyatları listesi

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller
İle Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılanaraçlardan kış lastiği takmayanlara

602

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanmasına İlişkin 2015/KDGM- 06/GENEL No’lu Genelge

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 21902444-010.06.02-81364                                                                            04/12/2015

Konu: Yeniden Değerleme

Oranının Uygulanması

GENELGE
(2015/KDGM- 06/GENEL)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2016 yılı Yanlış Yere Park etme yasağı Cezası

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2016 yılında trafikte Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası,

10/11/2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası (EK-3),

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

 2016 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Dr. Özkan POYRAZ

Bakan a.

Müsteşar V.

Ek: 5 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

 

,2016 yılı trafikte hız sınırını aşmanın cezası 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Jandarma Genel Komutanlığı

-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası 2016,

TOBB

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ
HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Ek:1

01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2016 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; Miktarı [TL]
(a) bendinin;
İlk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.207
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 602
(b) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 602
(c) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) 602
(ç) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 1.810
(d) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 602
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 361
(e) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) 1.207
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) 602
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 361
(f) bendindeki ceza miktarı:(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.810
(g) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 602
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 239
(ğ) bendindeki ceza miktarı:(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 3.623
(h) bendindeki ceza miktarı:(14 üncü maddeye aykırı davrananlara) 602
(ı) bendinin;  
                   ilk cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) 1.207
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı) 10 Katı
(i) bendindeki ceza miktarı:(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara) 602
(j) bendindeki ceza miktarı:(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) 361
(k) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) 602
(l) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 239
  ikincisi cümlesindeki ceza miktarı(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 602

2016 yılında tüvtürk araç muayenesini yaptırmamanın cezası,

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI SİMGESİ 2016 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı A1 20.452
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 30.684
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 102.284
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 51.139
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 10.225
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 10.225
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 81.828
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 20.452
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 61.372
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 30.684
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 10.225
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 7.901
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 12.267
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 12.267
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 12.267
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 12.267
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 20.452
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 10.225
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 10.225
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 204.584
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 409.173
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 20.452
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 306.878
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 409.173
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 4.085
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 40.913
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 20.452
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 306.878
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 306.878
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 409.173
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 2.039
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 2.039
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 2.039
Her Bir Taşıt Kartı 95
Uyarma 95
Taşıma Özel İzin Belgesi 199

Ek:2

 2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ
HESAPLAMA TABLOSU

Ek:3

Tablo-1

 KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ
MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİYÖNETMELİĞİ
 2016 YILINDA UYGULANACAK YETKİ BELGESİ,
YETERLİLİK BELGESİ VE İHTAR İLE SINAV VE
EĞİTİMİ TAMAMLAMA BELGESİ ONAY ÜCRETLERİ (TL)
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 20.453
Mesleki Yeterlilik Belgesi 17
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde) 37
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 37
İhtar 199

 

Tablo-2

 2016 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanıARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE
USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM
TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara 602

2016 yılı ehliyetsiz araç kullanmanın cezası,

 Ek:4

Tablo-1

 2016 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL)

 

Araç Grubu NET ÜCRET MİKTARI KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 219 258,42
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork 162 191,16
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet 83 97,94

MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ LİSTESİ 2016

Tablo-2

 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ
MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI
2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL) 
İLK DEFA 6.732
İKİNCİ DEFA 11.228
ÜÇÜNCÜ DEFA 22.458

Tablo-3

 2016 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MAUYENE YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ (TL)

2016 ticari araçlara kar-kış lastiği takmama cezası ,ti

ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ 116
ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ 116
YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENE YETKİ BELGESİ 23.706
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 yılı Yanlış Yere Park etme yasağı Cezası

59    Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 20

60/1-a    Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-b    Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-c    Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-d    Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası 2016,

60/1-e    Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

60/1-f    Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)            10

60/1-g    Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

60/1-h    Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

61/1-a    Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-b    Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

61/1-c    Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-d    Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-e    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-f    Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-g    Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 tüvtürk araç fenni muayene ücretleri

61/1-h    Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-ı    Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j    Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

61/1-k    Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-l    Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-m    Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 yılı ehliyetsiz araç kullanmanın cezası,

61/1-n    Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-o    Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,
Sürücülere    184 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası

62    Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

2016 yılı trafik para cezaları ve ehliyet ceza puanları, 2016 yılında trafik para cezaları ne kadar oldu?,2016 yılı trafik ehliyet ceza puanları, park yasağı para cezası,Trafik İdari Para Ceza Rehberi 2016,trafik sürücü belgesi ceza puanları,trafik ehliyet ceza puanları,2016 yılı Trafik Cezaları Zamlı Yeni Ücretleri, 2016 Yılında Trafik Ceza Puanları ve Para Cezaları Ne Kadar Oldu

2016 yılı Trafik İdari Para Ceza Re​​hberiin tamamını görmek için tıklayınız

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Plakadan İnternetten Trafik Para Cezası Sorgulama ve Kredi Kartı ile taksitli Ödeme,

2016 yılında tüvtürk araç muayenesini yaptırmamanın cezası,

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası

2016 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası,

Etiketler: , , , , , , ,

Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası 2016 yılı

2016 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası, ticari araç muayene yaptırmama cezası,araç muayane yaptırmamanın ehliyet ceza puanı,tüv araç muayene yaptırmamanın sürücü belgesi cezasi puanı,tüvtürk araç muayene gecikme zammı hesaplama,2016 yılı trafik para cezaları,Fenni muayene gecikme bedeli hesaplama,Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Hesaplaması,

34 Madde-Araçların muayene süresini geçirmek,
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 92 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10                                                          tuvturk Araç Muayene Periyodları
Araçlar Trafikten men

Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek-33 düzenlenerek yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir. Muayenesinin yaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek sahibine veya işletenine teslim edilir.

2016 tüvtürk araç fenni muayene ücretleri

Araç Muayene süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır.

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası

Araç Muayene Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5′i olup, bu tutarlar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedelinin tahsil edilmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , ,