Kugm’dan İnternet Üzerinden Otobüs Bileti Satışları Hakkında Duyuru

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN;
İNTERNET ÜZERİNDEN OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARI HAKKINDA DUYURU
Bakanlığımıza intikal eden bir kısım bilgi ve belgeler ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesinden; bazı firmaların oluşturduğu internet(Web) sitelerinde yayımladıkları ilan ve reklamlar yoluyla yolcu taşımacılığı alanında bir acentelik yetki belgesi (F1 ve F2) olmaksızın;

67 Nolu Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

– Elektronik ortamda tahsilat yaparak “on-line” otobüs bileti düzenledikleri,
– Bilet satışına esas olmak üzere, elektronik cihazlardan verilen çıktı karşılığında bilet ücreti tahsilatı yaptıkları,
– Bir kısım firmaların ise bu tür yetkisiz/korsan faaliyetlerde bulunan firmalara yine elektronik ortamda aracılık hizmeti sağladıkları,
– Bunlardan bilet alan bir kısım vatandaşımızın da mağduriyet yaşadığı,

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km ticari araç fiyatları,
– Yasalara uygun hareket ederek Bakanlığımızdan faaliyetine uygun F1 ve F2 acentelik yetki belgesi alan esnafın ise haksız rekabete maruz kalarak, zarar gördükleri,

anlaşılmıştır.
Her ne kadar gelişen günümüz teknolojik imkânlarının piyasaya sunumu, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik bilgi ve beceriler içerse de, bu imkanların kullanımı ancak yasalar çerçevesinde mümkün ve yararlı olmaktadır.

Alkollü araç kullanmanın cezası

Nitekim, 10/7/2003 tarihli ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun;
– 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki;
“Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.” hükmü,
– 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki;
“Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.” hükmü,
bu durumun yasal çerçevesini açıkça ortaya koymaktadır.

trafikte alkollü araç kullanmaktan ehliyete el konulma cezası,

Diğer yandan, bu Kanuna istinaden yayımlanan 11/6/2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında ise,
“ F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) Fl yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
b) F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
verilir.” hükmü yer almaktadır.

0 km 2014 model mersedes kamyon fiyatları kredili

Bu noktadan hareketle, Bakanlığımızca bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar;
1- Otobüs biletlerini elektronik ortamda almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Bakanlığımızın http://www.ulasim.gov.tr internet adresindeki Ulusal Ulaştırma Portalı(UUP)’ndan yararlanmak suretiyle yetkili taşımacıların internet sitelerine ulaşabilecekleri gibi, taşımacının veya yetkili acentelerin “on-line” hizmet veren web sitelerine doğrudan giriş yaparak bu siteleri kullanmaları,

2- Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlığımızdan yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin;
– firmalarına ait yolcu biletlerini ister fiziki isterse elektronik ortamda satmak üzere
sözleşme imzalayacakları firmaların her şeyden önce faaliyetine uygun (F) türü yetki
belgelerinden birine sahip firmalar olması,
– kendisi dışında yetki belgeli bir acenteye “online” bilet satışını yaptırabilmeleri için öncelikle kendi firmalarının teknik olarak e-Bilet uygulamasına geçmiş olması, Bu nedenle de e- Bilet uygulamasına geçmemiş firmaların kesinlikle bu tür bir satışa imkan vermemeleri,

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası
– Sözleşme yaptığı yetki belgeli bir acentenin, aynı hizmeti üçüncü şahısları aracı yapmak suretiyle, üçüncü şahıslar üzerinden aracılık yapmasına izin vermemesi,
– Kendi İzni ve bilgisi dışında firmalarına ait yolcu biletlerinin yetkisiz olarak satışını yapan veya yapmaya teşebbüs eden firmaların tespiti halinde derhal Bakanlığımıza haber vermeleri,

2014 model yeni dacia duster 4×4 4×2 suv fiiyatları ve kampanyaları,
2- ”İnternet(Web) sitelerinde “On-line” bilet satışı için altyapı oluşturan, bu amaçla ilan veren firmaların en geç 30 gün içerisinde gerekli şartları sağlayarak Bakanlığımızdan faaliyetlerine uygun (F) türü yetki belgelerini almaları,
3- Doğrudan bilet düzenlemeyip, bilet düzenleyen firmalara aracılık hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetlerine, yasadışı olduğundan, derhal son vermeleri,

Yolcu Taşıma Ücretleri, şehirlerarası otobüs bilet fiyatları

Başta yolcu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların hak ve menfaatleri olmak üzere, karayolu taşımacılık sektörünün geleceği ve elverişli bir piyasa ortamının temini açısından son derece önem arz etmektedir.
Aksine hareket eden işletmeler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli idari müeyyideler acilen uygulanacaktır.
İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

67 Nolu Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

29 Ocak 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28543
TEBLİĞ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA

UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 67)

MADDE 1 – (1) Karayoluyla yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı
piyasasında, aşırı ücret uygulamaları nedeniyle gelişme gösteren
haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde
Bakanlığımızca “Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı” alanında
4 ay süreyle uygulanmak üzere aşağıdaki taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

“KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK

TABAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101-115 13 701-800 54
116-130 14 801-900 58
131-150 15 901-1000 61
151-175 17 1001-1100 64
176-200 19 1101-1200 67
201-250 22 1201-1300 70
251-300 25 1301-1400 72
301-350 29 1401-1500 75
351-400 33 1501-1625 79
401-475 38 1626-1750 83
476-550 42 1751-1875 88
551-625 46 1876-2000 92
626-700 50 2001 ve üzeri 96

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti
eklenerek uygulama yapılacaktır.”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Bl ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından
karayoluyla yapılan tarifeli şehirlerarası yolcu taşımalarında kilometre
esasına göre 1 Şubat – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında uygulanacak olup,
uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dâhildir

b) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri
bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün
içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret
tarifesini alır ve uygularlar.

c) Yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi
çerçevesinde indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen
taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilirler.

ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıktan
önceden izin almak suretiyle yapılan özel indirimli bilet satışları ile çocuklar
ve özürlüler için yapılan zorunlu indirimlerde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yolcu Taşıma Ücretleri, şehirlerarası otobüs bilet fiyatları

(şehirler arası yolcu bilet fiyatları, şehirler arası otobüs bilet fiyatları,bilet fiyatları,otobüs bilet fiyatları, yolcu taşıma bilet fiyatları,şehirlerarası bilet fiyat listesi)
KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ

23 Ocak 2010 Tarihli Resmi Gazete   Sayı: 27471   Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA  UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 59)

MADDE 1 – (1) Karayoluyla yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı piyasasında, aşırı ücret uygulamaları nedeniyle gelişme gösteren haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca “Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı” alanında 5 ay süreyle uygulanmak üzere aşağıdaki taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli şehirlerarası yolcu taşımalarında kilometre esasına göre uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

b) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifesini alır ve uygularlar.

c) Yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilirler.

ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıktan önceden izin almak suretiyle yapılan özel indirimli bilet satışları ile çocuklar ve özürlüler için yapılan zorunlu indirimlerde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ(KM) TARİFE(TL) YOL MESAFESİ (KM) TARİFE (TL)
101-115 10.00 701-800 39.00
116-130 10.50 801-900 42.00
131-150 11.00 901-1000 44.00
151-175 12,00 1001-1100 46.00
176-200 13.50 1101-1200 48.00
201-250 15.50 1201-1300 50.00
251-300 18.00 1301-1400 52.00
301-350 21.00 1401-1500 54.00
351-400 24.00 1501-1625 57.00
401-475 27.00 1626-1750 60.00
476-550 30.00 1751-1875 63.00
551-625 33.00 1876-2000 66.00
626-700 36.00 2001 ve üzeri 69.00

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,