2011 mtv 2. taksit son ödeme tarihi, 2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit son ödeme tarihi uzatıldı

 2011 Motorlu Taşıtlar  Vergisi (2011 m  tv vergisi 2.taksit) ikinci taksit son ödeme tarihi, mtv 2011 2.taksit son ödeme tarihi  3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

  2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (2011 mtv) 2. taksit son ödeme tarihi,2011 arba vergileri 2.taksit son ödeme tarihi,2011 arac vergileri ikinci taksit son ödeme tarihi,2011 ticari araç vergileri 2 taksit son ödeme tarihi,2011 motorlu araç vergileri 2.taksit son ödeme tarihi,2011 araç bandrol ücretleri 2.taksit son ödeme tarihi uzatıldı.

Malî tatil nedeniyle beyanname verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin, verilme ve ödeme süreleri, 47 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştı.

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların ikinci taksitinin son ödeme günü ile 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin son ödeme günü olan 31.07.2011 tarihi resmi tatile rastladığından ödeme süresi 01 Ağustos 2011 tarihine kadar uzatılmıştı.
2011 taşıt pulu hesaplama, 2011ticari araç vergileri taksitleri hesaplama, 2011 yılı motorlu araç vergileri tarifeleri hesaplama,2011 mtv taşıtlar vergisi hesaplama, 2011ticari araç vergilerihesaplama,2011 yılı arac vergilerihesaplama,2011 yılı taşıt vergileri hesaplama

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü saat 17:00’ ye kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca, gerek bu illerde gerekse diğer illerde Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili il ve ilçe vergi dairelerini 30 Temmuz 2011 Cumartesi ve 31 Temmuz 2011 Pazar günü açık bulundurma hususunda da Vergi Dairesi Başkanları / İl Defterdarları yetkili kılındı.
Bununla birlikte, birden fazla yükümlülükle ilgili ödeme takviminin aynı tarihe rastladığı dikkate alınarak mükelleflere ödemede kolaylık sağlanması bakımından, 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi

  2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi (mtv) 2. taksit son ödeme tarihi,2011 yılı araba vergileri 2.taksit son ödeme tarihi,2011 yılı araç vergileri ikinci taksit son ödeme tarihi,2011 yılı ticari araç vergileri 2 taksit son ödeme tarihi.

Malî tatil nedeniyle beyanname verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin, verilme ve ödeme süreleri, 47 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların ikinci taksitinin son ödeme günü ile 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin son ödeme günü olan 31.07.2011 tarihi resmi tatile rastladığından ödeme süresi 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü sona ermektedir.
2011 taşıt pulu hesaplama, 2011ticari araç vergileri taksitleri hesaplama, 2011 yılı motorlu araç vergileri tarifeleri hesaplama,2011 mtv taşıtlar vergisi hesaplama, 2011ticari araç vergilerihesaplama,2011 yılı arac vergilerihesaplama,2011 yılı taşıt vergileri hesaplama

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü saat 17:00’ ye kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca, gerek bu illerde gerekse diğer illerde Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili il ve ilçe vergi dairelerini 30 Temmuz 2011 Cumartesi ve 31 Temmuz 2011 Pazar günü açık bulundurma hususunda da Vergi Dairesi Başkanları / İl Defterdarları yetkili kılındı.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011 Motorlu Taşıt Vergisi Ödeme Zamanı, 2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Tarihleri

2011 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2.taksidi, 2011 araç vergilerinin 2.taksidi ödeme zamanı, 2011 yılı mtv 2.taksitleri,2011 yılı taşıt pulu 2.taksidi, 2011 araç bandrol fiyatları 2.taksidi, 2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV 2011) ikinci taksid ödemesi bugün başladı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2011 ikinci taksiti 1-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.Ancak 31 Temmuz hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle, 2011 motorlu taşıtlar vergisi (2011mtv) ikinci taksit ödeme süresi 1 Ağustos 2011 Pazartesi akşamına kadar yatırılabilcek.
2011Motorlu Taşıtlar Vergisini araç sahipleri, vergi tahsiline yetkili bankalardan, ayrıca yetkili vergi dairelerine de yatırabiliyor. 2011MTV, kredi kartı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yatırılabiliyor.
2011 Motorlu Taşıt Vergisini Kredi Kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
2011 Araç Bandol Fiyatları  nakit olarak ödeme yapılabilirsiniz.
2011 Araç Vergilerini taksitli ödeme yapabilirsniz.
2011 yılı araç bandrol vergisini kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz.
2011 yılı taşıt vergisini kredi kartına taksit yaptırararak da ödeme yapabilirsiniz.
2011 motorlu taşıt Vergisini,İnternetten de ödeme yapabilirsiniz.
2011 yılı motorlu taşıtlar vergilerini cezaya kalmadan Temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.
2011 motorlu taşıt vergileri,2011 taşitlar vergisi,2011 araba bandrol fiyatları,2011 taşıt pulu ücretlerini bugünden itibaren Temmuz ayı sonuna kadar ödeme yapabilirsiniz.
2011 motorlu taşıtlar vergisi ,2011 ticari araç vergileri,2011 araç bandrol fiyatları,2011 motorlu taşıt vergisi sorgulama,2011 motorlu taşıtlar vergisi hesaplama,2011 araba vergisi hesaplama,2011 araç vergisi öğrenme ,2011 mtv hesaplama,2011 mtv sorgulama,2011 yılı motorlu taşıtlar vergisi sorgulama için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri, 2011 Yılı Mtv ödeme tarihleri

2011 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 1.taksidi 01 Ocak -31 Ocak 2011 tarihleri arasında banka şubelerinden ve vergi darirelerinden yatırılabilecktrir.
Araç sahiplerinin cezaya kalmamaları için en son 31 Ocak 2011 günü mesai sonuna kadar 2011 yılı araç bandrol vergilerini , 2011 yılı araç bandrol fiyatlarını yatırmaları gerekmektedir.2011  araba bandrol vergileri vergi tahsilatı yapan kurumlardan taksitli olarak yatırılabilecektir.

2011motorlu taşıtlar vergisi tarifelerini,2011 mtv oranlarını , 2011 yılı taşıt vergileri  tarifelerini  öğrenmek için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi(1-3yaş 1300 cm’e 436TL,1301-1600cm3′e kadar 697TL)

2011 motorlu taşıt vergileri;1-3 yaş otomobillerin 1300 cm3 ve aşağısı 436 TL,1301-1600 cm3′e kadar 697 TL’,4-6 yaş  1300 cm3 ve aşağısı 304 TL,1301-1600 cm3′e kadar 523 TL’ oldu.

2011 yılı taşılart vergisi  1 Ocak -31 Ocak 2011-01 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak, yeni yılda 2011 araç bandrol vergileri şu şekilde olacak; 2011 yılı motorlu taşıt
vergisi genel 37 sayılı  tebliği yayımlandı.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİSERİ NO: 37I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, 5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri A. (I) Sayılı 2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2011 motorlu taşıt vergisi hesaplaması, 2011 motorlu taşıt vergisi sorgulaması, 2011 araba vergileri sorgulaması, 2011 araç vergileri sorgulaması, 2011 araç bandrol fiyatları hesaplaması için tıklayınız

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve    yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 436   304 172 129 48
 1301 – 1600 cm³ e kadar 697 523 304 215 84
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.227 961 566 346 136
 1801 – 2000 cm³ e kadar 1.931 1.490 876 523 208
 2001 – 2500 cm³ e kadar 2.897 2.105 1.315 787 313
 2501 – 3000 cm³ e kadar 4.038 3.513 2.196 1.183 436
 3001 – 3500 cm³ e kadar 6.150 5.534 3.334 1.666 613
 3501 – 4000 cm³ e kadar 9.667 8.348 4.918 2.196 876
 4001 cm³ ve yukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 84 65 48 31 14
   251 –   650 cm³ e kadar 172 129 84 48 31
   651 –  1200 cm³ e kadar 436 260 129 84 48
  1201 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436 346 172

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında
kalan motorlu kara taşıtları,
aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 523 346 172
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 697 436 260
  1901 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.315 787 346
  26 – 35  kişiye kadar 1.578 1.315 523
  36 – 45  kişiye kadar 1.755 1.490 697
  46 kişi ve yukarısı  2.105 1.755 1.052
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar 470 313 155
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 946 550 313
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.420 1.183 470
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.578 1.340 630
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 1.894 1.578 946
   20.001 kg ve yukarısı 2.369 1.894 1.102

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi5897 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi
itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi TarifesiUçak ve helikopterler (
Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)
 aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 8.787 7.027 5.270 4.216
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 13.183 10.544 7.908 6.326
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 17.577 14.062 10.544 8.436
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 21.974 17.577 13.183 10.544
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 26.369 21.094 15.820 12.654
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 30.764 24.611 18.456 14.762
   20.001 kg. ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı
 tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla
 kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede
belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.Tebliğ olunur.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
 yayımlanmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,