ehliyetsiz (sürücü belgesi olmadan) araç kullanmanın cezası 1.407 TL

yeni trafik cezaları, trafik cezaları ehliyetsiz otomobil kullanma ehliyetsiz motor kullanma cezası ne kadar, Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası ,  sürücü belgesi olmadan Trafikte araç kullanmanın cezası, trafik cezası ehliyetsiz otomobil kullanma,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu;
MADDE 36 –(Değişik : 24/5/2013 – 6487/18 md.) Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.
Buna göre;
a) Sürücü belgesi olmayanların
b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların, 2013 yeni trafik para cezalari
c) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,
araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.”

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ehliyetsiz araba kullanmanın cezası 2013 (343 TL)

yeni trafik cezaları, sürücü belgesi olmadan araç kullanma cezasıResmi Gazetenin 10 Kasım 2012 Cumartesi ve 28463 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:419) 2012 yılı için yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak açıklanmıştır. 2013 yılı Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın cezası şöyle olacak;

2013 ehliyetsiz araç kullanma cezası  343 TL Olacak
(2013 yılı sürücü belgesi olmadan araç kullanmanın cezası)

2013 trafik para cezaları   ,   2013 ticari araç vergileri hesaplama , 

Mtv ödeme kampanyaları 2013  , 2013 MTV vergileri listesi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,